Ønsker mer gjenbruk av stål

Det meste av bygningsdeler i stål blir i dag revet, klippet og smeltet om. Nå vil stålbransjen ha mer gjenbruk av stålkonstruksjoner. Etterlyser kompetente fagfolk som kan demontere, ikke «bare» rive.

Ombruk av stålkonstruksjoner kan gi lokale jobber og drastiske kutt i utslipp av klimagasser. Det kan også vise seg å være god butikk, ifølge en rapport som stammer fra et innovasjonsprosjekt i bygg- og anleggsbransjen.

– Hvert år river vi 20 000 bygg i Norge, og mange verdifulle bygningsdeler kastes eller nedgraderes slik at de mister nesten all verdi. Ønsker bransjen å omfavne sirkulærøkonomien, må vi få en radikal endring her, sier Lasse Kilvær, prosjektleder i Norsk Stålforbund.

Annonse

Nytt og gjenvinning

I dag selges det nesten utelukkende nytt konstruksjonsstål i Europa. Det vil si jomfruelig og gjenvunnet stål. Det meste av brukt stål smeltes om.

Det gir et materiale med lavere CO2-utslipp enn stål fra malm, men utslippene er likevel betydelige. Ombruk av stål forekommer nesten ikke i det hele tatt. Det ønsker Norsk Stålforbund å gjøre noe med.

For snart tre år siden mottok organisasjonen nær en halv million kroner i støtte gjennom Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP).

Stålprosjektet har nå kulminert i en rapport som tar for seg hindringer og muligheter for ombruk av stålkonstruksjoner i norske nybygg. Rapporten presenterer flere utregninger som viser at ombruk kan være svært lønnsomt for bygg- og anleggsbedrifter i hele Norge.

Demontering og gjenbruk

– Anslagene våre viser at en ren demontering og remontering i enkelte tilfeller kan halvere kostnadene for stålkonstruksjonen, dersom alternativet er å anskaffe nytt stål. Selv med mellomlagring og verkstedstilpassing er det potensielt en god del penger å spare på ombruk av stålkonstruksjoner, sier Kilvær.

Han anser de 4-5 millioner bygningene som står i Norge i dag som et rent ressurslager for fremtidige byggeprosjekter. Og for å utnytte disse ressursene etter hvert som de blir tilgjengelige – etter endt levetid – kan det vokse fram en helt ny yrkesgruppe og mange lokale arbeidsplasser.

Trenger fagfolk til demontering

– Bygningsprodukter er spredt utover hele landet. Nå trenger vi kompetente fagpersoner som kan demontere utrangerte bygg, fremfor å rive dem. Dessuten må stålet testes for å bestemme type og kvalitet når det ikke finnes dokumentasjon. Dette kan ganske fort bli en viktig virksomhet mange steder i landet, sier Kilvær.

En tidligere byggestandard skapte i følge pressemeldingen fra Norsk Stålforbund forvirring om lovligheten av å ombruke eldre stål. Dette er nå ryddet av veien.

Prosjektet har også laget en oversikt over ståltyper som har blitt brukt i Norge etter krigen, samt utarbeidet testprosedyrer for å dokumentere gjenbruksstålets egenskaper.