Omorganisering og nye sjefer i MEF

MEF har gjort intern omorganisering i staben og slått sammen avdelinger. Håvard Almås er ny kommunikasjonssjef, mens Eva Skaar er ny stabssjef.

MEF har ved årsskiftet – etter vedtak i hovedstyret – slått sammen flere avdelinger i administrasjonen. Målet er at det skal bli færre sjefer og flere som jobber ut mot medlemmene.

Mindre byråkrati

– Målet er at all aktivitet i MEF skal komme medlemmene til gode. Jo mindre byråkrati, jo bedre. Det har blitt foretatt flere kutt i kostnader i budsjettet for 2018 sammenlignet med andre år. Ved å endre måten ressursene brukes på er målet økt aktivitet ut mot medlemmene samtidig som medlemsavgiften reduseres for alle medlemmene, sier MEF i en pressemelding.

Annonse

– Målet er at alle medlemmer skal føle de får mer igjen for pengene, sier administrerende direktør Julie Brodtkorb i pressemeldingen.

To nye avdelinger

Fire avdelinger har nå blitt slått sammen til to:

  • Organisasjon- og økonomiavdelingene blir avdeling stab. Eva Skaar er leder for avdelingen.
  • Næringspolitisk avdeling og informasjonsavdeling blir slått sammen til kommunikasjonsavdeling, med Håvard Almås som leder.

To nye ledere

Eva Skaar kommer fra stillingen som organisasjonssjef, og har jobbet i MEF siden 2011. Eva har en MBA (Master of Business Administration) i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen BI. Hun har erfaring fra å lede stabsfunksjoner både fra Boston Consulting Group og fra Aker-systemet.

Håvard Almås kommer fra stillingen som fagsjef næringspolitikk, og har også jobbet i MEF siden 2011. Håvard er utdannet statsviter fra NTNU og har i tillegg tatt masterkurs i PR-ledelse og strategisk kommunikasjon på BI. Han har i sin tid i MEF vist stor innsikt både i næringspolitiske problemstillinger og i kommunikasjonsfaglig rådgivning.

– Vi ønsker at medlemmene skal oppleve at MEF har ett eneste fokus: Medlemmenes beste. Organisasjonsendringene gir mindre byråkrati og flere som kan bruke arbeidstiden på direkte medlemsarbeid. Jeg er sikker på at Eva og Håvard med sine egenskaper og erfaring vil gi MEF et løft. De er heldige som skal lede hvert sitt lag med supre MEF-medarbeidere, sier Julie Brodtkorb i pressemeldingen.