Fra Hymax til Owren

Helge Borud har sluttet som daglig leder i Hymax AS og i stedet blitt daglig leder i Owren AS.

– Hymax har vokst mye de siste årene og har blitt en veldig stor aktør. Jeg liker å være personlig involvert og i Owren får jeg vært mer involvert i alle prosessene, og ikke bare jobbe overordnet. Da denne muligheten kom opp reflekterte jeg over dette og takket ja, sier Helge Borud til Anleggsmaskinen.

Helge Borud begynte i sin nye stilling 1. januar 2018 og erstattet med det Erik Ulateig, som sluttet i Owren den 31. oktober 2017.

Annonse

Doblet omsetningen

Helge Borud har maskinfaglig og merkantil utdannelse fra Statens Landbruksmaskinskole, Vinterlandbruksskolen og BI.  Hans yrkesmessige bakgrunn er i all hovedsak fra salgs- og ettermarkedssiden innen maskin- og bilbransjen.  I løpet av sine 3 ½ år i Hymax har Borud bidratt til en tilnærmet doblet omsetning.

Styreleder Johs. Owren uttrykker stor tilfredshet med ansettelsen, og påpeker spesielt Borud sin kjennskap til maskinbransjen både fra salgs- og ettermarkedssiden som viktig for Owren AS.

– Har erfaringen som trengs

– I Helge får vi en daglig leder som raskt vil være operativ, og som har erfaringen som trengs for å løfte selskapet videre inn i framtiden, sier han i en kommentar til ansettelsen.

Helge Borud på sin side opplever Owren AS som en spennende bedrift med et godt grunnlag for videre vekst.

– Gode produkter, et moderne og tilpasset anlegg, og ikke minst kompetente og motiverte ansatte utgjør en solid grunnmur for videre utvikling og vekst, uttaler Borud.