Flying start for Fon Anlegg

På ett år vokste Fon Anlegg fra 5 til 18 ansatte. Nå bygger de nytt, leter etter flere folk og forbereder seg på fortsatt kraftig vekst.

SANDEFJORD: Jarle Hillestad og Carl Christian Fon satset sammen med gründerne av Fon Anlegg på tampen av 2016. På dette året har bedriften vokst fra 5 ansatte til 18.

– Veksten i ansatte gjenspeiles i både omsetningsøkning og forventet resultat, sier styreleder Jarle Hillestad i Fon Anlegg.

Annonse

Omsetningen har i andre driftsår kommet opp i nær 37 millioner. Hillestad «røper» i en pressemelding at resultatet så langt viser betydelig mer enn gjennomsnittet for bransjen.

– Vi har en god oppdragsmengde, med en miks av kunder vi kjenner fra før og helt nye. Arbeidet vi utfører pågår hovedsakelig i Vestfold og Sandefjord, legger han til.

Bratt

Hillestad er ikke redd veksten har vært for bratt. Med prognosene for bransjen – og oppdragsmengden maskinentreprenøren har sikret seg – ser Hillestad at det er grunnlag for fortsatt vekst. Derfor har Fon Anlegg også kjøpt en tomt på ti dekar av Sandefjord kommune.

– Her er arbeider med oppfylling i full gang, før vi bygger lageret vi har behov for. I første omgang bygger vi et lager med vaskehall på ca 550 kvadratmeter, sier Hillestad.

Lagringsbehovet vokser, etter at maskinparken gjennom året har økt til ni gravemaskiner i størrelse fra 1,8 tonn til 26 tonn, en hjullaster, en dumper, et valsetog, tre lastebiler og 13 varebiler.

¬– Vi har også etablert kontor på Nordre Fokserød 21, og har i tillegg til lageret vi nå bygger et annet lager på Råstad, sier styrelederen.

Barometeret stiger

Jarle Hillestad, Joakim Aarøe og Carl Christian Fon.

SJEFENE: F.v. Jarle Hillestad, Joakim Aarøe og Carl Christian Fon ved byggeplassen vis a vis kontorlokalene på Nordre Fokserød; der de har kjøpt 10 dekar tomt av Sandefjord kommune.

Byggenæringens fremtidsbarometer, som utgis av BNL, viser den samme trenden som Fon Anlegg merker. Her kan vi lese at 4 av 10 har planer om å ansette flere.

Et stabilt godt marked de siste årene kan bidra til at bedriftene føler seg trygge til å øke bemanningen. Aldri tidligere i BNL-undersøkelser har flere bedrifter svart at de planlegger å ansette. 36 prosent av bedriftene svarte i 2017 at de slet med å få tak i fagarbeidere. Prognosene for samlet byggeaktivitet viser en vekst på 3,6 prosent i 2018 og 2,6 prosent i 2019.

Næringen trenger kvalifisert arbeidskraft innen mange forskjellige områder. FAFO har anslått et behov på 7 – 8000 nye fagarbeidere per år frem til 2030. Rekruttering er svært viktig for å sikre etterveksten av fagarbeidere og lærlinger.

Av de 18 ansatte ved Fon Anlegg er det to lærlinger. I tillegg har bedriften elever fra bygg- og anleggsteknikklinjen på Re videregående skole utplassert.

– Det er ikke enkelt å rekruttere fagarbeidere. Vi har vært heldige og fått ansatt både maskinførere og grunnarbeidere med fagbrev. Men fortsatt er det behov for flere sier dyktige maskinførere og grunnarbeidere, sier Jarle Hillestad.