Fremtidens brobyggere

Nylig fikk 51 fjerdeklassinger omvisning med OKAB og lokale entreprenører i Kongsberg. Alt takket være godt samarbeid, ildsjeler og positiv innstilling.

Tekst: Anniken Tangerud, først publisert på www.3600.no

«Gode lærere gjør faget levende», er en frase man ofte hører. På Madsebakken skole har en lærer nettopp gjort det i sitt naturfagprosjekt. I høst fikk nemlig Gro Bråthen, lærer på 4. trinn, en idé om å bruke de to gigantiske bruprosjektet i Kongsberg til å omforme teori til praksis. På veien dit ønsket hun å ta med seg elevene ut på tur for å se prosjektene, men hun kom ikke helt i mål.

Annonse

Godt samarbeid på tvers

Under årets yrkesmesse kom hun i kontakt med Siv Anja Løvås hos Kongsberg Entreprenør og i løpet av bare et par dager hadde det ordnet seg med både omvisning, buss lånt av Isachsen, en minibuss og sjåfør fra Saggrenda vgs. og guide fra Statens vegvesen.

– Det var lett å spørre Isachsen om lån av buss, forteller Siv Anja Løvås fra Kongsberg Entreprenør.

– Vi samarbeider allerede i et prosjekt vi har sammen med entreprenører i Buskerud, noen fra Vestfold, yrkesskolen på Saggrenda og OKAB, forklarer hun.

– Siden april 2017 har vi jobbet tett sammen for å gi elevene den beste undervisningen slik at de er best mulig rustet når de kommer ut i bransjen som lærlinger. Entreprenørene ser hvor skoen trykker og lærerne har fagplanene og til sammen blir det dynamitt, forteller hun stolt.

SPENTE: Klare for avreise! (Foto: Hyunjung Kim).

SPENTE: Klare for avreise! (Foto: Hyunjung Kim).

En annen som ser de større linjene for hva dette betyr for både bransjen, skolene og næringslivet, er Heidi Jacobsen Sandvold fra Kongsberg Næringsforum:

– Dette et glimrende eksempel på hva godt samarbeid, ildsjeler og positiv innstilling kan generere, skryter hun.

Annerledes skoledag

– Er det gøy? roper Ola Håvard Hole fra Statens vegvesen i bussen på vei til prosjektet de bygger nede i Sellikdalen: selveste Kongsberg-brua.

– Jaaaaaaaaaah! svarer 51 spente elever så det riktig ljomer bussen.

– Vet dere hva den brua der borte heter da? spør han nysgjerrig og peker på den røde og ikoniske signalbrua mellom Gomsrud og Teknologiparken.

– Bøøøøølgen! svarer elevene i kor.

Hole var en engasjert guide på turen. Han har i løpet av sine 25 år i Statens vegvesen bygget mange bruer.

STORSLAGENT: Et imponerende skue for både liten og stor. (Foto Hyunjung Kim).

STORSLAGENT: Et imponerende skue for både liten og stor. (Foto Hyunjung Kim).

Rekruttering til bransjen

– Elevene er veldig engasjerte. Bare det å få oppleve bruene i virkeligheten er lærerikt og spennende. Her får du satt naturfagsplanen og bygg- og konstruksjonsdelen i en større og mer ekte sammenheng. Det er ikke ofte du får vært med på noe slikt, forklarer lærer Gro Bråthen ivrig.

Stein Egil Ødegård, daglig leder for OKAB Buskerud/Vestfold/Telemark, har ansvaret for å synliggjøre og rekruttere lærlinger til bygg- og anleggsfaget.

– Vi er veldig glad for at skolen tok dette initiativet. Dette er kjempegøy, forteller Stein Egil og skryter av både ungene og guiden fra Vegvesenet.

– Det er herlige unger som har forberedt seg godt, og vi har en fantastisk dyktig omviser. Dette er en innertier! Det er en sann glede å få være med, understreker han.

– Bygg- og anleggsbransjen blir ofte litt glemt i en teknologiby som Kongsberg. Derfor er et prosjekt som dette et viktig utstillingsvindu for fremtidens anleggsarbeidere. Vi må smi mens jernet er varmt, legger han til og smiler.

Siv Anja fra Kongsberg Entreprenør er helt enig:

– For oss i bransjen er dette kjempeviktig. Skal vi være med på å bygge landet må vi tenke rekruttering. Hvorfor ikke starte med barneskoleelever? Det er mange muligheter for å nå mellomleder eller toppleder i anleggsbransjen. Man kan gå den veien alle kjenner godt, allmennfag og ingeniørhøyskole, eller man kan velge yrkesfag, fagbrev og teknisk fagskole.

BROBYGGERE: Både bokstavelig talt, ettersom Ola Håvard Hole (til venstre) faktisk bygger dem, og metaforisk, siden Stein Egil Ødegård (midten) legger til rette for fremtidens brobyggere, og Andreas (til høyre) drømmer om å gjøre det. (Foto: Hyunjung Kim).

BROBYGGERE: Både bokstavelig talt, ettersom Ola Håvard Hole (til venstre) faktisk bygger dem, og metaforisk, siden Stein Egil Ødegård (midten) legger til rette for fremtidens brobyggere, og Andreas (til høyre) drømmer om å gjøre det. (Foto: Hyunjung Kim).

Unikt samarbeid

Heidi Jacobsen Sandvold fra Kongsberg Næringsforum heier frem nytenkende prosjekter som dette.

– Vi ser at det er mange eksempler på at det samarbeides godt i Kongsberg om dagen. Både innenfor industrien og mellom skole og næringsliv. Her har du eksempel på et samarbeid som kommer av at man ser verdien av å tenke «utenfor boksen», og å tenke annerledes om hva samarbeid mellom selv konkurrenter kan bety, understreker hun.

– Systemer er vel og bra, men kanskje enda viktigere er det at ildsjeler og initiativtakere ikke slutter å gjøre nettopp dette.