Utviklingen av norsk skogbruk må bygge på respekt

Skogsentreprenørene er en helt avgjørende del av verdikjeden skog og tre. Uten kompetente skogsentreprenører stopper en næringskjede som er verdt 40 mrd. kr i året helt opp.

Av Bjørn Lauritzen, fagsjef skog i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Likevel blir mange skogsentreprenører avskåret fra å utvikle sin bedrift gjennom å øke lønnsomheten ved å arbeide effektivt og profesjonelt uten at våre oppdragsgivere skal oppfatte dette som en mulig besparelse for dem. Skogsentreprenørene ønsker å være frittstående, selvstendige virksomheter som drives for egen regning og risiko. Dette er for øvrig slik skatteetaten definerer næringsvirksomhet.

Annonse

Seriøsitet

For å kunne utvikle verdikjeden norsk skogbruk er det nødvendig med et godt og sunt forhold til oppdragsgiverne. Man skal ikke risikere å miste oppdrag pga. kritikk eller forslag til forbedringer. Skogsentreprenørene står for seriøsitet og har ansvaret for egne ansatte. I dette ansvaret ligger også at skogsmaskinførerne skal trives på arbeid og ha et rimelig utkomme av innsatsen. Det siste er dessuten viktig med tanke på rekruttering til yrket.

Feil signaler

Hvis entreprenørene tvinges til kun fokusere på å kutte kostnader så sender det feil signaler til de som måtte ha lyst til å gå inn i bransjen. Hovedfokus må heller ligge på gjensidig tillit, kompetanse i alle ledd og et utviklingsbasert fellesskap gjennom hele næringen. Hvis oppdragsgiverne kun fokuserer på lavest mulig oppdragspris så blir det slitsomt å utvikle virksomheten videre, og vi vil få problemer med å beholde de menneskene vi er helt avhengige for å få levert virke til industrien.

Utflagging

Innovasjon og dermed kostnadseffektivitet har i stor grad blitt drevet frem av skogsentreprenørene selv. Skal vi kunne fortsette med å utvikle bransjen videre må hele næringen få et annet og mer ansvarlig fokus. Hvis ikke er jeg redd vi ser mer utflagging av skogbasert industri fra Norge.

Stor risiko

En ny hogstmaskin koster i dag rundt 4 mill. kr mens man får en ny lassbærer til underkant av 3 mill. kr. Vil man starte som skogsentreprenør så tar man en meget stor risiko med dagens avtalestrukturer og prisnivå på oppdragene. Det er egentlig ikke tilrådelig å anbefale unge entreprenører til å etablere seg i bransjen. Er dette en bærekraftig situasjon for norsk skogbruk? Neppe – men slik er det altså per i dag.

Maskinentreprenørenes forbund avdeling skog vil arbeide for at aktørene i bransjen spiller hverandre gode, gjerne med samme drakter og mot det samme målet.