Steinknekker åpner for nytt produkt og tredoblet volum

Nå har Arne Olav Lund AS startet en ny steinknekkemaskin. Den åpner for et helt nytt Larvikitt steinprodukt, tredoblet salgsvolum og en seriøs konkurrent til Kina-stein.

LARVIK: Vi er i et steinbrudd i Tjølling i Vestfold. På alle kanter er det steinblokker i jevnstore størrelser og strenge former. Her er ikke en sprengt stein så langt øyet kan se.

48 år i hjullaster

Willy Omsland

ERFAREN: Willy Omsland (65) har jobbet i Arne Olav Lund AS i 48 år. For det meste i hjullaster. Volvo L150H-en bak ble levert sist sommer.

En Volvo L150H hjullaster bærer forsiktig en blokk så tung at man tror bakhjulene skal løfte seg.

Annonse

Men maskinfører Willy Omsland (65) har 48 år på baken i hjullaster, og vet hva han gjør. Han legger blokka på et rullebånd som leder inn mot en tårnhøy Gestra knekkemaskin.

Operatør Jon Arild Hansen drar blokka inn på knekka og lukker kjeften på maskinen. Den trykker til med 800 tonns trykk.

Etter litt knaking lyder et smell, og blokka er delt i to. Dermed har den blitt til to blokker mørk Larvikitt med en flott, jevn råhogd bruddflate.

Larvikitt – nå uten borpiper

– Vi har levert Larvikitt i blokk siden 80-tallet. Forskjellen nå er at vi kan levere stein med knekt overflate, i stedet for de synlige borpipene som før. Dermed blir det en stein som er mer aktuell på flere bruksområder enn stein som er boret og kilt, sier Jan Henrik Hansen.

Han er nyansatt salgsansvarlig for Larvikitt i Arne Olav Lund AS.

Spesialutstyr. Boretårn med fire borstenger.

Spesialutstyr. Boretårn med fire borstenger.

Maskinentreprenør-bedriften med base på Ringdalsskogen utenfor Larvik har investert i en stor steinknekke for å produsere blokk.

Tidligere har dette blitt gjort med boring og kiling. Det har gitt blokker i riktig form og størrelse, men altså med de synlige borpipene.

Boring og kiling

Splitt med hydrauliske kiler

Til nå har all stein blitt produsert med boring og splitting. Den metoden brukes nå kun for å dele opp stein som er for stor til knekkemaskinen.

– Boring og kiling blir nå kun for å dele opp for store blokker. Produksjonen vil foregå med knekking. Det gir et bedre produkt, og vi får en dobling i kapasiteten. Tidligere har vi solgt 6-7 000 kvadratmeter i året. Nå satser i mot 20 000, sier daglig leder Ole Petter Anvik i Arne Olav Lund AS.

Selskapet har i flere tiår produsert Larvikitt blokk til muring og bygging i et brudd tilhørende natursteinsprodusenten Lundhs AS.

Kun ti prosent av steinen som hentes ut i bruddet kan videreforedles til benkeplater og sånt. Resten er ”vrakstein”, som Arne Olav Lund AS lager til blokker.

I stedet for Kina-stein

Jon Arild Hansen (t.h.) styrer Gestra knekkemaskinen. Johan Haugene i Terox AS har levert den. 

Jon Arild Hansen (t.h.) styrer Gestra knekkemaskinen. Johan Haugene i Terox AS har levert den.

For et par år siden skrev Anleggsmaskinen om en steinknekke Rocks of Norway AS tok i bruk, også det i Larvik-traktene.

– De driver med lys Larvikitt, vi driver med mørk. Den konkurransen er jeg ikke redd for. Kinastein er en større konkurrent. Vi jobber for at det norske markedet heller skal bruke kortreist, norsk stein enn stein som har blitt sendt helt fra Kina. Vi er spesielt konkurransedyktig på større stein. Det vil si med byggehøyde 40 cm og oppover, sier Anvik.

Front uten synlig borpiper gjør Larvikitt mer anvendelig.

Front uten synlig borpiper gjør Larvikitt mer anvendelig.

Knekkeren ble startet opp på sensommeren.

Jan Henrik Hansen er ansatt som salgsansvarlig, og skal gire opp salgsinnsatsen på det fornyede og tradisjonsrike steinproduktet.

– Den viktigste jobben blir å komme inn i planfasen. Det vil si hos arkitekter og konkurrenter, og forhåpentlig få de til å beskrive Larvikitt blokk i prosjektering, sier Hansen.

 

Norges fineste braggerigg-inngangsparti? Jan Henrik Hansen (nærmest) og Ole Petter Anvik i Arne Olav Lund AS har laget ”showroom” med den nye bruddsteinen utenfor brakka i steinbruddet.

Norges fineste braggerigg-inngangsparti? Jan Henrik Hansen (nærmest) og Ole Petter Anvik i Arne Olav Lund AS har laget ”showroom” med den nye bruddsteinen utenfor brakka i steinbruddet. (Alle foto: Jørn Søderholm)