DiBKs hårreisende kuvending om kvalifikasjoner

Vi har lenge vært på en positiv og riktig vei. Nå slår DiBK kontra, så det knaker i veggene. Fra nå kan man godt få Sentral Godkjenning som utførende, uten et eneste fagbrev i bedriften.

Direktoratet for byggkvalitet – DiBK blant venner og uvenner – har de siste par årene strammet tommeskruen i kravet om dokumentert og formell kompetanse.

Erfaring fra et helt et liv levd i praktisk arbeid er vel og bra, men teller fint lite når det skal dokumenteres hva du kan. Skal du ha noe som helst som minner om Sentral Godkjenning som utførende, så må du minst ha fagbrev i TK1 og Teknisk fagskole eller ingeniør i høyere TK.

Annonse

Smertefullt krav om formell kompetanse

Kravet om formalisert kompetanse har for mange vært innstrammet langt forbi smerteterskel.

Men det har hatt en hyggelig bieffekt: En økende strøm av folk som ønsker å avlegge fagprøve. De erfarne folkene blitt dratt med i bygge- og anleggsnæringens langvarige kamp for å styrke yrkesutdanning og fagopplæring. Vi har lenge vært på en positiv og riktig vei her.

Nå slår DiBK kontra, så det knaker i veggene. Fra nå kan man godt få Sentral Godkjenning som utførende, uten et eneste fagbrev i bedriften. Og uten et eneste ADK-sertifikat til VA-arbeid. En ingeniør på kontoret er nok.

De som gjør jobben kan godt ha kommet inn med siste buss fra ”Rumenski Bemanning AS”.

Når så du sist et eksempel på at en ingeniør på kontoret er den beste garantien for at en bedrift har praktisk gjennomføringsevne ute i grøfta?

Inderlig ironisk

Det er så inderlig, bloddryppende ironisk at dette kommer fra DiBK. Myndighetsorganet som hiver SG-søknaden din i søpla om har erfaring men mangler fagbrev.

Plutselig har det blitt for strengt å kreve fagbrev som bevis på at bedriften faktisk kan gjennomføre.

Kan hende det er noe her jeg ikke ser eller forstår. Men for meg ser dette ut som en hårreisende kuvendig fra DiBKs side. Direktoratet melder seg høylytt ut av et langvarig og til tider positivt samarbeid med næringens representanter. Denne «justeringen» er en godt utstrukket langfinger til hele bransjen.

Instruert av departementet?

Vi hører fra pålitelig hold at det skal ha vært uenighet mellom DiBK og overordnet departement. At DiBK egentlig var på næringens og fornuftens side, men ble nærmest instruert av departementet til å gjøre denne endringen. Ingen av dem vil – forståelig nok – bekrefte dette.

Hvis det stemmer, så føyer deg seg inn i en sørgelig veletablert retning, der politikere gjennom tiår har vist en like heftig forkjærlighet for teoretisk kunnskap som notorisk nedvurdering av den praktiske kompetansen. MEF-sjef Julie M. Brodtkorb skriver godt om her, og var nylig i radiodebatt om det samme.

Hvis det stemmer at DiBK har fått en politisk pekefinger i brystkassa, så har direktoratet allerede før jul muligheten til å komme seg over på fornuftens side igjen: Da skal et forslag til nye kvalifikasjonskrav i Sentral Godkjenning ut på høring.

Kanskje hele «justeringen» bare er en taktisk manøver fra DiBKs side? For å være sikker på å få et mer solid juridisk fundamentert krav om fagbrev og ADK inn i forskriften i neste omgang, mener jeg.

Det forslaget vil bli lest med stor interesse…