Speed-dating med arbeidsgivere

Det er ikke alltid så lett for yrkesfagelever å få lærlingplass. På «Østfolds største jobbintervju» får elevene vist seg fram i noen få minutter for en rekke potensielle arbeidsgivere.

Det er nærliggende å sammenligne det med speed-dating, der hundrevis av håpefulle og smånervøse skoleelever går fra bord til bord og legger ut om sine beste kvaliteter og deler ut CV-er. I løpet av noen få minutter kan de i beste fall ha sikret seg lærlingplass med mulighet for fast ansettelse.

– Det er viktig at elevene lærer seg å se bedrifter i øynene og venner seg til jobbintervjusituasjonen, sier Magne Hagen (t.v), rådgiver og koordinator for bygg- og anleggsfagene i Østfold. Her sammen med opplæringskonsulent Geir-Inge Mosling fra OKAB Oslo/Akershus/Østfold. (Foto: Runar F. Daler).

– Det er viktig at elevene lærer seg å se bedrifter i øynene og venner seg til jobbintervjusituasjonen, sier Magne Hagen (t.v), rådgiver og koordinator for bygg- og anleggsfagene i Østfold. Her sammen med opplæringskonsulent Geir-Inge Mosling fra OKAB Oslo/Akershus/Østfold. (Foto: Runar F. Daler).

– Det er mange som har fått seg lærlingplass og senere jobb etter å ha deltatt på dette arrangementet. Men vi synes nok det beste er om denne dagen eventuelt fører til et andregangsintervju, og ikke at de blir ansatt etter kun tre minutters prat. Det er nok også slik de fleste bedriftene gjør det, forteller Magne Hagen, rådgiver og koordinator for bygg- og anleggsfagene i Østfold, og medarrangør for «Østfolds største jobbintervju».

Annonse

1000 elever

Årets arrangement, som fant sted i Sarpsborg i slutten av mars, var det fjerde i rekken. Og det blir neppe det siste.

– Utdanningsdirektoratet kom med en forespørsel for fire år siden, og vi har fått økonomisk støtte derfra. Men det var vi som hadde ideen til dette konseptet og vi var først ute i landet med det. Det arrangeres også noe tilsvarende i Hordaland, Troms og Nordland. I dag forventer vi ca. 1000 elever på besøk fra alle de ulike utdanningsprogrammene ved videregående skoler fra hele fylket. Rundt 150 intervjuere fra ca. 100 bedrifter sitter klare for ta dem imot, sier Hagen.

– Mange av elevene har allerede vært på utplassering hos en bedrift, og en del av dem har sikret seg lærlingeplass. Dette er derfor et tiltak for å få alle med. Det er viktig at elevene lærer seg å se bedrifter i øynene og venner seg til jobbintervjusituasjonen. I forkant har vi vært rundt på alle skolene og vist hvordan de skal te seg og kle seg i en slik situasjon, og når de kommer hit i dag har alle elevene med seg CV, og de skal være godt forberedt til intervjuene.

Fikk napp

Siv Helen Lerhol, som har tatt landsbruksutdanning på Tomb vgs. og anleggsgartnerlinja på Kalnes vgs., er i dag anleggsgartnerlærling hos Park & Anlegg AS. I fjor på denne tiden var hun en av mange spente elever som gikk fra intervju til intervju og håpet på napp. Og napp fikk hun altså hos den lokale bedriften Park & Anlegg.

Siv Helen Lerhol (21) deltok på «Østfolds største jobbintervju» i 2016 og endte opp med lærlingplass. (Privat foto).

Siv Helen Lerhol (21) deltok på «Østfolds største jobbintervju» i 2016 og endte opp med lærlingplass. (Privat foto).

– Jeg hadde hatt både utplassering og sommerjobb i parkavdelingen i Fredrikstad kommune, og en annen utplasseringsperiode hos en Drøbak-bedrift. Jeg fikk tilbud om lærlingeplass der, men siden jeg bor i Sarpsborg så ønsket jeg meg helst en mer lokal bedrift, forteller hun til Anleggsmaskinen.

Verdifullt arrangement

– Hvordan forberedte du deg til intervjurundene?

– Jeg gjorde ikke så mye, egentlig. Jeg hadde vært på et par jobbintervjuer tidligere og var derfor godt forberedt på typiske spørsmål. På Kalnes var elevene gjennom noen forberedelser i norsktimene, men jeg hadde tatt norsk på Tomb, så jeg var ikke med på det. Men det gikk jo bra uansett, og jeg kom videre til andregangsintervju og endte opp med lærlingplass, sier hun fornøyd.

– Hele arrangementet var veldig positivt. Man møter bedrifter og folk man kanskje ellers ikke ville kommet i kontakt med, noe som kan være verdifullt.

Får et godt bilde av søkerne

I likhet med de aller fleste bedriftene som var tilstede på fjorårets arrangement, var Park & Anlegg tilbake på plass i år.

– Dette er det tredje året vi er med, og vi synes vi får mye igjen for å være her. I fjor kalte vi inn seks stykker på andregangsintervju basert på intervjuene vi gjorde her. Vi endte til slutt opp med tre nye lærlinger; en maskinfører, grunnarbeider og en anleggsgartner, forteller personalsjef Sigbjørn Rød. Park & Anlegg, som har ca. 235 ansatte, har i dag ni lærlinger og er ute etter fire nye til høsten.

Daglig leder for opplæringskontoret, Gunnar Lia, har tatt midlertidig plass i intervjustolen hos Sigbjørn Rød i Park & Anlegg. Noen lærlingplass får han neppe. (Foto: Runar F. Daler).

Daglig leder for opplæringskontoret, Gunnar Lia, har tatt midlertidig plass i intervjustolen hos Sigbjørn Rød i Park & Anlegg. Noen lærlingplass får han neppe. (Foto: Runar F. Daler).

– Denne dagen gir naturligvis elevene verdifull trening i en jobbsøker- og jobbintervjusituasjon, mens det for oss gir god profilering å være tilstede. Nytt i år er at også VK1-elever har vært på besøk, med tanke på å få utplasseringsplass neste skoleår og lærlingeplass i 2018, noe jeg synes virker veldig fornuftig. Hittil har 24 søkere vært innom, og det kommer nok flere. Når det er kø prøver vi å holde oss til tre minutters intervjuer. Det kan være en utfordring å få et ordentlig inntrykk på så kort tid, men kombinert med CV og samtaler med lærere, så gir det oss et relativt godt bilde av dem, sier personalsjefen.

– Må jobbe for å få de beste

Pro Landskap AS, en lokal og forholdsvis nystartet lokal bedrift, var også tilstede på «Østfolds største jobbintervju». Daglig leder Morten Ådalen var meget imponert over de unge jobbsøkerne.

– Jeg har snakket med ca. 25 elever her hittil. Vi kaller nok inn mellom fem og ti personer til annengangsintervju, og så håper vi å ende opp med to lærlinger som skal starte hos oss etter sommeren. Vi var også tilstede her i fjor og jeg synes nivået på lærlingene er mye bedre i år. Alle har med CV, noe som ikke var tilfellet i fjor, og alle virker så godt forberedt i år. De virker som de har trent på jobbintervjusituasjonen før de kom hit, sier han.

Daglig leder i Pro Landskap, Morten Ådalen, lot seg imponere av de godt forberedte elevene. (Foto: Runar F. Daler).

Daglig leder i Pro Landskap, Morten Ådalen, lot seg imponere av de godt forberedte elevene. (Foto: Runar F. Daler).

– Vi startet opp i 2013, med kontor her på Grålum i Sarpsborg, og har ca. 50 ansatte. Dette er en viktig og god arena for oss. Man må jobbe litt for å finne de beste kandidatene, og det kan lønne seg  å komme ut på deres «bane» for å få tak i dem. Vi har i snitt hatt fire lærlinger de siste par årene og vil nok øke til fem etter sommeren.

Bevisste elever

Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) skal bidra til å utdanne ungdom til å bli dyktige fagarbeidere, hovedsakelig i anleggsbransjen. Messer som «Østfolds største jobbintervju» er derfor et selvskrevent sted å være.

– Vi følger opp skoleelevene i våre bransjer i hele Østfold fylke, og vi er her i dag for å gi råd og informasjon til elevene som kommer innom. Vi henviser dem til våre medlemsbedrifter for utplassering og lærlingeplass. Hvis bedriftene ikke er her i dag, så er de å finne på OKAB sine hjemmesider, og elevene kan der se hvilke firmaer som kan ære aktuelle, f.eks. i nærheten av der de bor, sier Geir-Inge Mosling, opplæringskonsulent OKAB Oslo/Akershus/Østfold. Han var tilstede sammen med daglig leder for opplæringskontoret, Gunnar Lia.

– Det har vært ganske mange innom oss i dag, og de fleste er ganske bevisste på hva de er ute etter. Noen har vært på utplassering og fått napp hos bedrifter allerede, men en del har ikke det og er på utkikk. Dette er en viktig dag både for elevene, bedriftene og for oss i OKAB. Det er rett og slett et skikkelig positivt arrangement, så det er virkelig flott at de har fått til dette her. Neste år håper vi at enda flere bedrifter tar turen, avslutter han.