Medaljegrossistene i Råde

Man hører ofte at «gullklokkas tid er forbi»; at stadig færre blir værende lenge i én og samme bedrift. Råde Graveservice går i tilfelle mot strømmen. Bedriften har delt ut 33 fortjenestemedaljer de siste 20 årene.

Det er Maskinentreprenørenes Forbunds fortjenstmedalje det er snakk om, i og med at Råde Graveservice er MEF-medlem. Sølvmedalje for 20 års ansettelse og gullmedalje for 30 års ansettelse. Ikke mindre enn 11 ansatte har mottatt fortjenestemedaljen i gull.

Hva kommer så dette av? Hvorfor blir folk værende så lenge i denne Østfoldbedriften? Og er dette et enkeltstående tilfelle, eller er det snakk om et bransjefenomen? Anleggsmaskinen tok turen til Råde for å få svar.

Annonse

Ikke ovenfra og ned

– Det er vel et tegn på at de ansatte trives her, og det er jo hyggelig, sier Terje D. Andersen og Gerd Nilsen nærmest i kor. Han er daglig leder og medeier, mens hun er økonomisjef og medeier – og datter av bedriftens grunnlegger, Sverre Nilsen. Råde Graveservice har i dag ca. 80 ansatte og fyller 60 år i år.

– Vi har en veldig flat organisasjon. Vi har bestandig forsøkt å spille på lag med medarbeiderne våre, og døra inn til Gerd og meg har alltid stått åpen, fortsetter Terje, som selv har vært ansatt siden 1974.

MEFs fortjenstmedalje i sølv deles ut etter 20 års ansettelse, mens man må ha vært ansatt i 30 år for å få gullmedaljen. (Foto: Runar F. Daler).

MEFs fortjenstmedalje i sølv deles ut etter 20 års ansettelse, mens man må ha vært ansatt i 30 år for å få gullmedaljen. (Foto: Runar F. Daler).

– Ja, det er ikke noe ovenfra og ned her, supplerer Gerd, som begynte i firmaet allerede i 1970.

– I tillegg har vi alltid forsøkt å prioritere det sosiale. Blant annet har vi i alle år arrangert julebord for alle ansatte, med følge, og hvert år har vi en hyggelig sommeravslutning for alle ansatte. Det hender også at vi drar på fjellturer alle sammen. I år skal vi ha en kombinert fjelltur og julebord, i anledning 60-årsjubileet, forteller hun.

Bonus og ekstra lønnsøkning

– Jeg tør påstå at vi er en solid, seriøs bedrift med et godt rykte utad. Vi har naturligvis fokus på HMS, og i 2016 hadde vi faktisk ingen skader med påfølgende fravær. Vi er også en såkalt IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv, red. anm.), noe som har bidratt til å senke sykefraværet i bedriften, sier Terje.

– Lønnsnivået her er også relativt bra, og man får automatisk en ekstra lønnsøkning for hvert femte år man er ansatt. Det er nok ikke så vanlig. I tillegg utbetaler vi bonus til alle ansatte hvis firmaet går bra. Det ble gjort senest rett før jul i fjor.

Lokalt fokus

Bortsett fra en liten brems i etterkant av finanskrisen i 2007/2008 har Råde Graveservice opplevd jevn vekst i lang tid, og hadde et foreløpig toppår i 2016 med ca. 250 millioner kroner i omsetning.

– Dette er jo en veldig stabil arbeidsplass, og vi har god egenkapital, så vi står godt rustet dersom det skulle bli tøffere tider. I tillegg til tradisjonell maskinentreprenørvirksomhet driver vi litt med eiendom. Videre har vi et eget pukkverk i Fredrikstad, og nylig starta vi også Råde Landskap, hvor vi har fått inn anleggsgartnere. Vi er med andre ord allsidige, sier Terje.

– Vårt markedsområde er først og fremst her i Østfold, og vi har ikke noe kultur for å søke oss innover mot Oslo eller andre steder.

Arild Berg (t.v.) og Hans Ivar Edvardsen har fått medaljer i både gull og sølv. (Foto: Runar F. Daler).

Arild Berg (t.v.) og Hans Ivar Edvardsen har fått medaljer i både gull og sølv. (Foto: Runar F. Daler).

Sluppet å pendle

Nettopp denne lokale forankringen er muligens en medvirkende årsak til at de ansatte blir værende i selskapet.

– Vi har aldri behøvd å pendle noe særlig, fordi de aller fleste jobbene har vært her i nærområdet. Det har vært veldig bra, sier Arild Berg (60), som har vært gravemaskinmaskinfører i bedriften siden mars 1977 og innehar både MEFs sølv- og gullmedalje.

– Ja, vi har vært heldige der, stemmer Hans Ivar Edvardsen (62) i. Også han er gravemaskinfører, men mens Arild Berg sverger til Cat (se capsen), foretrekker Hans Ivar Volvo. Han har vært ansatt siden 1978 og er like selvskreven innehaver av begge medaljene.

– Noen blir jo sendt landet rundt. Det har vært veldig bra å slippe det. Jeg synes det er godt gjort av dem å hele tiden få tak i nok arbeid rundt omkring i distriktet, sier han.

Kort vei fra «gulvet» til ledelse

– Det er også et veldig bra arbeidsmiljø her. En stabil arbeidsplass med gode kollegaer. Dessuten er ledelsen fin å ha med å gjøre, og de hører på oss hvis vi tar opp noe, fortsetter Arild.

– Det er klart det har vært bra, ellers hadde vi jo ikke holdt på så lenge. Jeg har aldri vært frista til å bytte arbeidsplass, slår han fast.

– Jeg føler at det ikke er så langt fra «gulvet» til ledelsen her. Det er nok kanskje litt verre andre steder. Vi har også stort sett alltid hatt bra og moderne maskiner og utstyr her, og det setter vi jo pris på, sier Hans Ivar. Som 62-åring kunne han allerede ha gått av med AFP, men han har foreløpig valgt å bli værende enda lenger.

– Ja, jeg har nok tenkt å bli litt til. Hvis jeg ikke blir sparka ut, da, sier han og ler.

Rekordmange medaljer

Så, tilbake til det innledende spørsmålet; er dette et bransjefenomen?

– Det er ikke godt å si sikkert, men vi hadde ny rekord i antall fortjenestemedaljer i sølv og gull i fjor. Da delte vi ut nesten 50 medaljer totalt. Så det kan jo se ut som maskinentreprenørene går mot trenden ellers i arbeidslivet, forteller Mona Mellstrøm Hole, organisasjonskoordinator i MEF.

– Det er i hvert fall tydelig at fortjenestemedaljene er noe medlemmene våre setter pris på. De bedriftene som har delt ut flest medaljer de siste årene – foruten Råde Graveservice – er Leif Grimsrud, Fyllingen Maskin, Arvid Gjerde, Harstad Maskin, H & K Sandnes og Målselv Maskin & Transport, avslutter hun.