Fikk tre problemer med sentral godkjenning etter omorganisering

Omorganisere en bedrift med sentral godkjenning er en krevende øvelse. Det gjelder å holde tunga rett i munnen i omgangen med org-numre og overgangsordning, om man skal berge den godkjenningen man allerede har. Sparingen AS fikk tredobbel nedtur hos DiBK.

BRUMUNDDAL: – Vi ville ha sentral godkjenning fordi det er et kvalitetsstempel. Vi har hatt TK2 i mange år, og aldri hatt noen sak eller problemer på grunn av dårlig jobb. Vi føler det veldig urettferdig at nye ordninger skal ramme så hardt. Spesielt den nye overføringsordningen. Den er innført uten tilbakevirkende kraft, og gjelder ikke alle som er rammet.

Familieselskapet Sparingen AS

Det sier Anne Jenny Sparingen. Hun er økonomiansvarlig i Sparingen AS, et lite, familiedrevet entreprenørselskap i Brumunddal. Tommy Sparingen startet som ENK-foretak i 1995, og stiftet AS i 2001.

Annonse

2016 ble det opprinnelige AS-et omgjort til et eiendomsselskap for eiendommen der bedriften holder til. Entreprenørdriften blir etter dette utført gjennom et nystiftet AS, men fortsatt med de samme menneskene bak spaker, ratt og skrivebord.

Etableringen av dette nye AS-et er starten på problemene Sparingen sitter midt i nå. Selskapets sentrale godkjenning gikk ut og måtte fornyes i juni i fjor.

Overføringsordning

Stusser du på ordet overføringsordningen? Nei, det er ikke en skrivefeil for overgangsordningen. Det er to forskjellige ting. Kommer tilbake til det om litt lenger ned.

Mange eiere, ledere og kontoransvarlige i mindre enteprenørselskaper rundt om i Norge har klødd seg i hodet og revet seg i håret over de nye reglene for Sentral Godkjenning (SG) de siste par årene. Regler har kommet, regler har gått.

Myndighetene skjønte at alt ikke fungerte som det skulle med de nye reglene, sendte dem tilbake til tegnebordet og innførte en overgangsordning som skulle sikre at foretak beholder den SG-en de allerede har, og bevarer forretningsgrunnlaget mens regelverket settes opp på nytt. Deler av det, i alle fall.

Hadde godkjenning i tiltaksklasse 2

Tilbake til Sparingen, og det nye AS-et de stiftet for å håndtere driften.

– Vi har lagt ned store midler i eiendom. Det var greit å holde det separat. Det var der vi kom i knipa. Vi burde nok ha sett det.

– Burde sett hva da?

– De nye kravene til SG. Vi hadde godkjenning i TK 2 på det opprinnelige selskapet, organisasjonsnummeret som nå er eiendomsselskap. Hadde vi i stedet stiftet et nytt eiendomsselskap og beholdt det opprinnelige i drift, så hadde vi greit gått inn under overgangsordningen. Vi tenkte ikke annet enn at det skulle være ok. Vi var jo det samme selskapet, med samme arbeidsstokk. Å få sentral godkjenning på det nye selskapet trodde vi var en formalitet, sier Anne Jenny Sparingen.

Nedtur 1: Avslag på TK2

Det nye AS-et hadde ingen sentral godkjenning å fornye. Der måtte det søkes SG som et nytt foretak, helt utenom overgangsordningen. Da stilles det strengere krav enn ved fornying under overgangsordningen som gjelder til 2018.

Med Tommy Sparingens gamle kompetansebevis fra 1987 (aksepteres tilsvarende fagbrev) som dokumentert kompetanse ga det grunnlag for TK1, ikke TK2.

Nedtur 2: Overføringsordningsordningen som kom for sent

Litt tidligere i vinter fikk Sparingen-familien høre om en overføringsordning DiBK har innført uten at det har vært særlig fokusert på. Ordningen kom i stand i desember i fjor, og gjør det mulig å overføre en sentral godkjenning mellom to foretak i samme selskapsstruktur, forutsatt at strukturen ellers og kompetansen bak er uendret.

Den kom bare et halvt år for sent for Sparingen.

– Vår godkjenning utløp i juni. Denne ordningen kom i stand i desember, et halvt år etter at godkjenningen på det opprinnelige AS-et utløp. Dette er en ordning som kommer nesten et helt år etter de nye reglene. Hvordan kan de da bestemme at den ikke skal ha tilbakevirkende kraft, undrer Anne Jenny Sparingen.

Dermed må godkjenningen på driftsselskapet stadig behandles som en ny godkjenning, ikke en godkjenning som fornyes under overgangsordningen.

Nedtur 3: Formell kompetanse er ikke nok

– I brevet fra DiBK var avslaget begrunnet med manglende dokumentert kompetanse til TK2. Jeanette har tatt alle tre MEFs lederskoler, så vi trodde vi da skulle være like ved å oppfylle kravet. Men det som ikke sto i avslagsbrevet, men står i de nye reglene, er at man må ha tre års praksis. Minst halvparten av dette etter gjennomført utdanning. Da er vi like langt, sier Sparingen.

Jeanette Sparingen er datter av Anne Jenny og Tommy. Hun er daglig leder i selskapet, og ute i mammapermisjon fram til jul. Sønn Martin Sparingen har fagbrev som maskinfører, og tar for tida teknisk fagskole på Gjøvik ved siden av full jobb som maskinfører.

Uheldig med timing

– Vi har vært fryktelig uheldig med timingen. Overføringsordningen kom et halvt år for sent. Dermed kunne vi ikke overføre den SG-en vi allerede hadde til det nye driftsselskapet, men måtte søke på nytt. Hadde vi hatt riktig kompetanse internt med full oversikt, så ville vi vært klar over det. Det riktige ville vært å fornye på selskapet som nå er eiendomsselskap, sier Sparingen.

Denne saken står på agendaen på et MEF medlemsmøte i Lillestrøm onsdag kveld. Der deltar blant annet Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), for å orientere om hvordan overgangsordningen egentlig fungerer.

Vi har stilt DiBK en rekke spørsmål knyttet til denne saken for noen dager siden, men ikke fått svar.

Lite info om overføringsordningen

Vi har i arbeidet med denne artikkelen funnet svært sparsomt med informasjon om den omtalte overføringsordningen. En saksbehandler i DiBK skriver følgende om ordningen i en epost til Sparingen AS:

«Overføring av sentral godkjenning ved bytte av organisasjonsnummer kom som et resultat av at utenlandske foretak må registrere seg i det norske enhetsregisteret for å få tilgang til den nye søkeportalen til sentral godkjenning. Dette medførte at foretakene fikk nytt organisasjonsnummer. Siden denne  ”omorganiseringen” er en konsekvens av våre endringer og ikke en omstrukturering av foretaket, ble løsningen å åpne for overføring av sentral godkjenning.  

Overføring av sentral godkjenning ved bytte av organisasjonsnummer er dermed en praksis direktoratet har for foretak som av ulike grunner endrer organisasjonsform, men beholder den samme organisasjonsstrukturen med de samme ansatte og KS-system som tidligere.

Det er en forutsetning at endringen kun gjelder organisasjonsform og ikke berører ansatte, foretakets kompetanse eller type arbeidsoppgaver foretaket utfører. Det forutsettes videre at den sentrale godkjenningen i det opprinnelige foretaket er aktiv innenfor inneværende 3-årsperiode, og kun gjenværende tidsrom av opprinnelig godkjenning kan overføres.

Sparingen AS har ingen eksisterende godkjenning å overføre, denne praksisen vil dermed ikke gjelde for Sparingen AS.»