Skal gjenvinne forurensede masser på Østlandet

AF Gruppen, Esval Miljøpark og Gunnar Holth Grusforretning etablerer Østlandets første miljøpark for gjenvinning av forurensede masser.

Målet er å gjenvinne 100 prosent av massene ved hjelp av ny miljøteknologi. Det skriver AF Gruppen i en pressemelding.

– Løser flere miljøutfordringer

Metoden og teknologien er utviklet av AF gjennom flere år og benyttes i dag på Rimol Miljøpark i Trondheim. Teknologien bidrar med gjenvinning av inntil 80 prosent av massene som ellers ville havnet i tradisjonelle deponier. Rensemetoden løser flere miljøutfordringer i samme prosess. Den reduserer avfallets volum og bidrar til samfunnsmessige gevinster ved å gi deponiet lenger levetid. Teknologien gjør det enklere å håndtere massene, og reduserer farene ved deponilagring, heter det i pressemeldingen.

Annonse

– Deponiverdens «Iphone»

– Gjennom de siste årene har vi lykkes med å skape en forretningsidé, samtidig som vi løser en miljøutfordring. Resultatet er deponiverdens «Iphone»; metoden er kompakt, effektiv og høyteknologisk. Det finnes ingen tilsvarende anlegg på Østlandet. Det eneste anlegget som renser forurenset masse i dag finnes på Rimol Miljøpark rett utenfor Trondheim sentrum, uttaler Eirik Wraal, konserndirektør Miljø i AF Gruppen, i pressemeldingen.

Miljøparken vil eies av AF Gruppen, Esval Miljøpark og Gunnar Holth Grusforretning. De tre aktørene vil etablere et felles selskap, Nes Miljøpark.

Etableringen behandles i kommunestyret i Nes kommune 4. april.