Dropper kurs – mister brannforsikring

– Forbausende mange bedriftsledere risikerer å miste alt.

– Brenner firmaets bygg ned på grunn av varme arbeid, og du ikke kan dokumentere kurskompetanse innen fagfeltet, risikerer du å stå igjen med hele regningen selv, sier daglig leder i Wee Kurssenter, Kristine Wee i en pressemelding.

Varme arbeider omfatter arbeid med maskiner og utstyr som genererer gnister og varme, og innebærer bruk av åpen flamme eller utstyr som varmlufts-, sveise-, skjære- eller slipeutstyr. Selv om antall branner på grunn av varme arbeider er redusert de siste årene, betales det ifølge Finans Norge dag ut flere titalls millioner kroner i erstatning i saker som omfatter brannskade ved varme arbeider i Norge.

Annonse
Daglig leder i Wee Kurssenter, Kristine Wee. (Foto: Wee kurssenter).

Daglig leder i Wee Kurssenter, Kristine Wee. (Foto: Wee kurssenter).

– Tar stor risiko

Kravet til kursing i varme arbeider er spesielt fordi det stilles spesifikke krav til denne kompetansen igjennom forsikringsselskapene. Finans Norge, som organiserer forsikringsbransjen, har i samarbeid med Norsk brannvernforening utviklet sikkerhetsforskrifter og instrukser man må forholde seg til dersom man ønsker en gyldig forsikring, ifølge Kristine Wee.

– Dersom medarbeidere som jobber med varme ikke er kurset i forskriftene, og det oppstår brann i sammenheng med arbeider i bedriften, kan forsikringsselskapene i verste fall droppe å betale ut skadeerstatning. Vi opplever at det er forbausende mange bedriftsledere som ikke har satt seg inn i reglene, eller rett og slett nedprioriterer kurs for sine ansatte. Dermed er de villige til å ta en stor risiko, sier Kristine Wee.

Forsikringsbransjens egne regler

– Sikkerhetsforskriftene til Finans Norge må ikke forveksles med forskriftene i Arbeidsmiljøloven, der man risikerer en bot dersom man ikke følger regelverket. Dette er forsikringsbransjens egne regler, noe som gir svært høy økonomisk risiko å ikke følge, avslutter Wee.

Annonse

Les mer om sikkerhetsforskriftene her: https://www.fgsikring.no/no/Hoved/varme-arbeider/sikkerhetsforskrift-per-112015/