Vil ha konkurranseutsatt renovasjon

MEF er skuffet over Oslo kommunes valg om å overta husholdningsrenovasjonen etter at Veirenos kontrakt nå ble hevet.

På noen få måneder har man klart å rasere en ordning som har fungert utmerket i over 22 år. Det skriver MEF i en pressemelding.

For godt til å være sant

– Kommunen skulle aldri hørt på konsulentene som sa at pris er det viktigste kriteriet, de skulle aldri stolt på et tilbud som er for godt til å være sant, og Veireno skulle aldri fått lov til å ødelegge tiltroen til private renovasjonsselskaper, sier Sverre Huse-Fagerlie, fagsjef i avdeling for Gjenvinning og avfallshåndtering i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Annonse

Tragedie

MEF organiserer renovasjonsselskapene som har håndtert avfallet i Oslo i en årrekke. Disse selskapene har lang erfaring og gjennomføringsevnen som skal til for 600 000 innbyggere. Det er ifølge MEF en tilnærmet tragedie at konkurranseutsatt renovasjon som har vært en suksess siden 1992 nå kastes over bord som et resultat av konsulenters makt i anskaffelser. Prisfokuset i dagens renovasjonskontrakt går på tvers av hensynet til brukernes behov, heter det i pressemeldingen.

– Vi håper og tror at renovasjonen for Oslo vil bli konkurranseutsatt igjen og vi forventer at den kommende konkurransen fokuserer på gjennomføringsevnen og erfaringen til leverandørene, og ikke bare pris. Vi oppfordrer kommunen til å la erfarne renovatører foreslå hvordan løsningene kan være, og selv fokusere på hvilket behov innbyggerne har, sier Huse-Fagerlie.

Hva med Vestfold og Romerike?

Spørsmålet MEF nå stiller seg er hva som skjer i Vestfold, hvor Veireno kjører all renovasjon for VESAR. Og hva som skjer på Romerike, hvor situasjonen er lignende. Forsvinner konkurranseutsettingen på grunn av Veireno ligger ansvaret på skuldrene til Johnny Enger og prisfokuserende konsulenter, konstateres det.

– Vi er ikke imponert, og vi vil fortsette å jobbe for konkurranseutsetting og fokus på gjennomføringsevne og erfaring fremfor pris, avslutter Huse-Fagerlie.