Julebordet kan få følger for jobben

Det som skjer på julebordet, blir på julebordet. Ikke sant? Nei, så enkelt er det ikke.

Arbeidsgiver er i sin fulle rett til å ta tak i uønskede situasjoner fra julebordet i etterkant. Det melder Infotjenester AS.

Julebordet kan ikke kan sees på som et privat arrangement. Hendelser på julebordet helt klart kan få konsekvenser for arbeidsforholdet.

Annonse

Dom fra lagmannsretten

Hans Gjermund Gauslaa er juridisk HR- og ledelsesrådgiver i Infotjenester.

Han viser blant annet til en dom fra Agder Lagmannsrett, der en leder ble sagt opp etter å ha opptrådt seksuelt krenkende overfor to unge kvinnelige ansatte og bestilt drikkevarer på bedriftens regning uten fullmakt.

– I denne dommen heter det at et julebord er et jobbrelatert sosialt arrangement hvor arbeidsgiveren har rett til å stille krav til de ansattes adferd, sier Gauslaa.

Retten understreker at arbeidsmiljølovens vern mot seksuell trakassering gjelder på sosiale arrangementer, og antas ikke minst å kunne ha praktisk betydning der.

Må tåle fylleprat

Infotjenester råder sjefen til å legge lista litt høyere på julebordet enn i arbeidshverdagen for hvilke uttalelser man aksepterer fra de ansatte.

– Hvis du som arbeidsgiver gjennomfører et arrangement hvor det legges opp til mye alkohol, så legger du samtidig noen føringer på hvordan ting kan utvikle seg. Da må du kanskje tåle å heve lista noen hakk for hva som er akseptert å si til sjefen i forhold til det som ville være akseptert på en vanlig arbeidsdag. Du trenger imidlertid ikke å akseptere utskjellinger og trusler på julebordet, sier Gauslaa.

Les mer hos Infotjenester AS.