Full kontroll på dieselforbruket

Selv om en lang rekke aktører fyller diesel fra samme tank, har Avinors Kåre Todnem full oversikt over dieselforbruket på Stavanger Lufthavn, Sola.

Flere enn 80 personer fyller diesel fra det nye tanksystemet på Sola; 23 fra Avinor, de andre fra flyselskaper og andre aktører ved lufthavna. Det skjer uten at noen fra Avinor, som eier tankene, er til stede. Likevel har overingeniør Kåre Todnem full kontroll. Det hadde han ikke før tankene, med sine fire dispensere til fylling av både autodiesel og avgiftsfri diesel, kom i drift i 2015.

– Systemet er sikkert, det er enkelt og vi er veldig godt fornøyd, sier Todnem i en pressemelding fra Vera Tank, som har levert tankene.

Annonse

Hver bruker sin kode

Tanken som brukes til salg av diesel til andre aktører på lufthavna er på 30 kubikkmeter. Når de enkelte brukerne skal fylle, taster de bare inn en kode på dispenseren. Etter fylling blir brukerdata lagret og faktura sendt kunden. Systemet kan benyttes for mer enn 2000 brukere. Når en ny bruker skal registreres, tar det Todnem noen få minutter å registrere vedkommende.

– De som kjøper diesel av oss og deres brukere er også veldig godt fornøyd, sier Todnem.

Når en ny bruker skal registreres, tar det Todnem kun noen få minutter å registrere vedkommende. Systemet inngår i et prosjekt Avinor har for å heve miljøstandarden i alle deler av virksomheten. (Foto: André Østbø).

Når en ny bruker skal registreres, tar det Todnem kun noen få minutter å registrere vedkommende. Systemet inngår i et prosjekt Avinor har for å heve miljøstandarden i alle deler av virksomheten. (Foto: André Østbø).

Tanken Avinor selv bruker er på fem kubikkmeter. Her har hver av brukerne en egen brikke når de fyller. Med nøyaktig registrering gir systemet også en miljøfordel. Dataene sendes med jevne mellomrom inn til Avinor sentralt, og senere sendes de til Miljødirektoratet. Hele systemet inngår i et prosjekt selskapet har for å heve miljøstandarden i alle deler av virksomheten.

Store krav

Det er Vera Tank i Sandefjord som etter en anbudskonkurranse har levert tankene og det nye pumpe- og dispensersystemet for å registrere dieselforbruket på Sola. Liknende tanker er levert ved Tromsø Lufthavn.

– Kontrakten med Avinor er viktig for oss, fordi selskapet er en seriøs og god kunde. De er opptatt av å oppfylle myndighetenes regelverk, og dermed setter de store krav til leverandører som oss. Vi har fått gjennomslag for miljørettede og sikre løsninger for oppbevaring av drivstoff, sier Knut Evant, teknisk ansvarlig i Vera Tank.

Vera Tank har også avtaler med flere større aktører innen forsyning av drivstoff i Norge, ikke minst kjente oljeselskaper som Statoil og Uno-X.

– Det gir oss trygghet på at våre løsninger er gode og sikre for brukerne. Vi er opptatt av kvalitet og etterstreber alltid å tilby løsninger som tilfredsstiller de strengeste krav og myndigheters lovverk på området, sier Evant.