Først med isolerte overvannsrør

 

Hæhre bygger VA rekordgrunt på E18 ved Ørje. Overvannsrør ligger kun en snau meter under ferdig dekke. Den utfordringen løses med et nytt rørsystem, spesielt utviklet til dette prosjektet.

ØRJE: Hæhre Entreprenør AS er ikke bare råskinn i å flytte kubikk på veianlegg. På prosjektet E18 ved Ørje har rørleggerne noen interessante tekniske utfordringer å bryne seg på:

Annonse

Overvannsrørledningen i store deler av den syv kilometer lange strekningen.

En meter under ferdig dekke

VA overvann rør hæhre E18 ørje

Driftsleder VA Kjetil Nyhus i Hæhre og rørlegger Anders Hegnes fra TT Anlegg. (Foto: Jørn Søderholm)

– Her oppover legges topp overvannsrør cirka en meter under ferdig dekke. Det er veldig grunt. På den andre siden er de lagt ennå grunnere. Rørledningen legges helt i toppen av frostsikringslaget, sier Kjetil Nyhus til Anleggsmaskinen.

Han er Hæhres driftsleder VA på prosjektet E18 Ørje.

Flatt område

overvannsrør overdekning e18 ørje hæhre

Under en meter mellom topp rør og dekke på det grunneste. (Foto: Jørn Søderholm)

Årsaken til at overvannsrørene legges så grunt er topografien i området. Hele området rundt Ørje sentrum er paddeflatt.

Deler av rørledningen legges så høyt i veien for å få riktig fall.

Så grunt i veikonstruksjonen er det langt ifra frostfritt. Da må overvannsledningen legges med isolasjon.

I mange tilfeller ville det vært løst med XPS-plater, med de utfordringene det medfører i byggetid og sårbarhet i byggeperioden.

Vann og frost

Stor trafikkbelastning, høy grunnvannsstand og klimaadvarsler om mer og villere overvann framover stiller ytterligere krav til infrastrukturen som bygges inn i veien.

Anders Hegnes rørlegger

Rørlegger Anders Hegnes i TT Anlegg. (Foto: Jørn Søderholm)

På Ørje er Hæhre nå med på å skrive norsk og internasjonal historie, for å bruke litt store ord.

For første gang bygges det en overvannsledning med preisolerte plastrør.

Overvannsrør med skum

pe-rør motorsag

Mantelrøret grovkuttes med motorsag. (Foto: Jørn Søderholm)

Det isolerte overvannsrøret består av et dobbeltvegget overvannsrør av typen X-stream fra Wavin.

Dette er lagt inni et større utvendig PE mantelrør.

Rommet mellom disse rørene er fylt med polystyrenskum.

Rørene skjøtes med en ekspansjonsmuffe i skjøten og en krympemuffe utenpå.

rør isolasjon skum

«Avisolering» med høyst manuell metode. (Foto: Jørn Søderholm)

Vanskelig med overdekning

Rørsystemet er utviklet av Isoterm, i samarbeid med Wavin.

– Det er et produkt som ikke er laget før. Multiconsult sendte en henvendelse for lenge siden, i forbindelse med prosjekteringen av strekningen. Vi foreslo denne løsningen, som ble valgt i stedet for den tradisjonelle løsningen med isolasjonsplate oppå. Disse rørene ligger så grunt under ferdig veibane at det utgjør en betydelig utfordring med overdekning. Både mot belastning og mot frost, sier Aksel Ruud.

Han er markedssjef i Isoterm AS.

Enda mer solid

– Mantelrøret og skummet rundt gjør at det allerede solide X-stream røret fra Wavin blir enda mer ringstivt og solid, sier Ruud.

Det isolerte overvannsrøret ser litt ut som et fjernvarmerør, bare at det er i plast. Det har fått navnet Isovarm DVO.

Isovarm er Isoterms betegnelse på alle rørtyper med denne typen isolasjon, mens DVO står for dobbeltvegget overvannsrør.

Også for andre

Isovarm DVO

Isovarm DVO, utviklet av Isoterm og Wavin. (Foto: Jørn Søderholm)

Isovarm DVO har blitt utviklet særskilt for dette prosjektet, men vil bli markedsført og tilgjengelig også for andre.

– Ja, vi har tenkt det. Det vil presenteres som en nyhet i vår neste produktkatalog. I første omgang vil det være et prosjektrettet system som produseres på bestilling, sier Aksel Ruud.

Kjappere å legge – men…

Rørleggerne Helge Nome og Anders Hegnes fra TT Anlegg AS er innleid av Hæhre i denne delen av prosjektet.

De er godt fornøyd med å jobbe med det nye overvannsrøret.

– Det er kjappere å legge disse enn å legge isolasjon manuelt oppå. Det er det ingen tvil om, sier Helge Nome.

Men har også fått smake litt på utfordringene ved helt nye produkter.

Variasjon i isolasjonen

rør fall

Anlegget har ikke mye høyde å gå på. Fallet sjekkes nøye. (Foto: Jørn Søderholm)

Rørlegger Helge Nome

Rørlegger Helge Nome i TT Anlegg AS. (Foto: Jørn Søderholm)

– Det er litt begge deler. Det er omtrent en centimenter variasjon i isolasjonen. Med så lite fall som vi har å jobb med her er det egentlig ikke nøyaktig nok. Vi må sjekke fallet i hvert enkelt rør, og vri det sånn at det ligger med riktig fall. Men det har gått greit med det vi har lagt hittil. Og det er fortsatt kjappere, sier Helge Nome.