Rekordmange vil bli anleggsgartner

Det har aldri vært så mange søkere til anleggsgartnerlinjen på Stend vgs. i Bergen som til neste skoleår. Alle som kommer inn er garantert læreplass.

For første gang blir det venteliste for å komme inn på naturbruk med fordypning i anleggsgartnerfaget på vg1 ved Stend.

Murt amfi

I år er det fire elever som har fulført anleggsgartnerlinjen på Stend vgs. Den lille klassen har fått utrettet mye på dette skoleåret. De viser stolt frem amfiet de har murt.

Annonse

– Dette har vi brukt fem uker på å mure, sier Andreas Revheim Johansen. De har to dager i uken hvor de arbeider i praksis for å lære faget, og da er de ute og arbeider hele skoledagen. De andre dagene i uken er de inne og har teori.

Tidligere på skoleåret bygde de en natursteintrapp, satte smågatestein, plantet flere busker og trær, anla plen, og bygde en natursteinmur. De har også fått motorsagbeviset, så i vinter har de vært med å beskjære trær.

Garantert læreplass

På spørsmål om hvorfor de valgte å begynne på anleggsgartnerutdanning, kommer argumentene på løpende bånd fra alle fire:

– Det er et veldig variert yrke, du ser raskt resultater, du er med på verdiskapning, du lærer å bruke mange forskjellige verktøy og maskiner, og det vi bygger kommer til å stå her i alle år.

– Ikke minst er du garantert å få læreplass, sier Trym Dinessen.

– Jeg søkte læreplass hos tre bedrifter og fikk tre tilbud, sier han med et stort glis om munnen.

Samfunnskontrakt

Samfunnskontrakten som er inngått med OKAB, Stend vgs og anleggsgartnerbransjen garanterer hele klassen læreplass. En full klasse består av 15 elever på yrkesfagutdanningen.

Sveinung Berland, som er lærer i anleggsgartnerfaget, sier at de har gjort mye for å gjøre faget synlig. Han håper at arbeidet denne klassen har utført vil bli lagt merke til og vil føre til enda flere søkere i tiden fremover.

– Jeg er glad det ikke var flere søkere i år, sier Pål Andreas Kolås lattermildt, ettersom han har brukt opp ungdomsretten sin.