Har du kontroll på aldersgrensen?

Aldersgrensen for arbeidsforhold har økt til 72 år. Bedrifter som skal ha lavere aldersgrense enn det må hive seg rundt før sommeren.

FØRDE: Her snakker daglig leder Magne Hafstad med ansatt maskinfører Sverre Kvamme i Magne Hafstad AS.

Kvamme blir 69 år til høsten, og jobber p.t. i 50 prosent stilling. Bildet er fra våren 2013, og de snakker om helt andre ting enn pensjonsalder.

Annonse

Viktig tidsfrist

Men til sommeren inntreffer en tidsfrist som gjør at entreprenørbedrifter MÅ snakke med sine ansatte om aldersgrense.

Den generelle regelen for opphør av arbeidsforhold grunnet alder er økt til 72 år. Vil bedriften ha en lavere aldersgrense må dette innføres innen 1. juli 2016.

Det opplyser juridisk avdeling i MEF i denne artikkelen.

Store endringer i aldersgrenser

Sommeren 2015 trådte flere lovendringer i arbeidsmiljøloven i kraft. Blant annet ble det gjort store endringer i gjeldende aldersgrenser.

Arbeidsmiljølovens adgang til å ha lavere bedriftsinterne aldersgrenser videreføres med visse begrensninger.

Bedriftsinterne aldersgrenser

– Etter 1. juli 2015 innføres en nedre grense på 70 år for bedriftsinterne aldersgrenser. En ”sikkerhetsventil” vil fortsatt åpne for at det kan settes lavere aldersgrenser enn 70 år, men kun når det er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet, opplyser Regjeringen.

Har bedriften tidligere hatt bedriftsintern aldersgrense på 67 år, ble det gitt anledning til å beholde denne til 1. juli 2016.

Må innføres

Dersom bedriften ønsker å innføre bedriftsintern aldersgrense på 70 år må denne innføres før 1. juli 2016.

Hvis bedriften ikke gjør noe vil arbeidstakerne ha normalt stillingsvern frem til fylte 72 år.

Hva må bedriften gjøre for å innføre grense på 70 år?

  1. Ordningen må innføres før 1. juli 2016.
  1. Den må gjøres godt kjent blant de ansatte. Grensen skal praktiseres konsekvent, samt at arbeidstakeren har rett på en tilfredsstillende pensjonsordning.
  1. Innføring av den bedriftsinterne aldersgrensen må være drøftet med de tillitsvalgte.