Dagpenger for utdanning og etablering

Nye regler for NAV-støtte: Regjeringen vil gjøre det enklere for permitterte å motta dagpenger under utdanning eller etablering av egen virksomhet.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie foreslår å endre regelverket, slik at det blir enklere for permitterte og arbeidsledige å fullføre en påbegynt utdanning.

Lov og forskrift

Endringene som gjelder dagpenger under utdanning forutsetter endringer i dagpenge­forskriften, mens utvidelse av perioden med rett til dagpenger under etablering krever lovendring.

Annonse

Departementet jobber med sikte på å få endringene på plass i løpet av våren og sommeren.

– Dagens regelverk er for rigid og firkantet. Vi ønsker nå å gjøre forbedringer i det for å rydde unna en del av urimelighetene som er der, sier statsråden.

Hovedregel

Hovedregelen er at det ikke gis dagpenger til personer under utdanning. Dagpengene skal gi midlertidig inntektssikring for reelle arbeidssøkere, ikke finansiere utdanning.

Det er likevel gjort enkelte unntak.

Unntakene er begrensede, og oppfattes av noen som lite fleksible. Det gjelder blant annet muligheten for opplæring eller utdanning som ellers kan kombineres med fulltidsarbeid.

Flere detaljer finner du her.

I en NRK-artikkel er denne regelendringen omtalt i en reportasje om en kar som tar Teknisk Fagskole mens han er permittert.