Skjerpet skatt på bilbruk

Ved årsskiftet ble det iverksatt en liten men viktig endring i regelverket for bilbeskatning.

Her får bedrifter to valg:

  • Beskatning av privat bruk av firmabil etter sjablongregel.
  • Beskatning av privat bruk av firmabil etter faktisk bruk, dokumentert med elektronisk kjørebok.

I begge tilfeller innbærer ”privat bruk” også arbeidsreise. Det vil si kjøring mellom hjem og arbeidssted.

Annonse

Kjørebok og sjablong

Sjablongregel

  • Verdien av firmabilen, minus et fradrag for yrkesbiler på grønne skilter (klasse 2), innberettes som skattbar inntekt.
  • Fradraget er 50 prosent av bilens nyverdi, med et tak på 150 000 kroner.
  • Resten må det betales inntektsskatt av.

 

Her er det egentlig to nyheter i én:

1) Noen hevder regelendringen innebærer et påbud om elektronisk kjørebok i alle yrkesbiler. Dette har selgerne av kjørebok-løsninger fokusert sterkt på.

Men det er ikke helt riktig.

2) De nye reglene åpner nemlig for en beskatning etter en sjablongregel, som erstatter en tidligere skjønnsmessig og mer komplisert beregning.

En konsekvens av endringen – uansett om man velger sjablong eller kjørebok – er at den såkalte 14-dagersregelen blir innskjerpet.

NB: Selve 14-dagersregelen er det ingen endring på. Men de nye reglene gjør det viktigere å etterleve den, og vanskeligere å se mellom fingrene.

Det skaper frustrasjon i entreprenørbedrifter, på grunn av den uforutsigbare skattebelastningen på ansatte som flytter rundt på ulike prosjekter.

Fast oppmøtested

Arbeidstakere som jobber mer enn 14 dager på ett prosjekt får dette definert som sitt faste oppmøtested. Dette er ofte presisert i arbeidskontrakt.

Dermed SKAL kjøring med firmaets bil mellom hjemmet og dette prosjektet innberettes og skattlegges som privat kjøring, s.k. ”arbeidsreise”.

Arbeidsbil

Uansett om bilen er aldri så mye arbeidsbil, uegnet til private formål og full av alskens verktøy, laser eller annet utstyr.

Dette er en regel som har vært der i mange, mange år. Den har hele tiden vært gyldig for alle arbeidstakere som jobber på prosjekter ulike steder.

Håndhevingen av regelen har det vært så som så med.

De nye reglene var ute på høring før sommeren. Verken MEF, BNL eller EBA fikk forslaget på høring, til tross for at de representerer bransjer som blir sterkt berørt av reglene.