Vant ankesak mot LNS

LOFOTEN: Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) i Risøyhamn saksøkte Alf Brekken og Sønner AS (ABS) i Stamsund for avtalebrudd i forbindelse med et rassikringsprosjekt på E10 i Moskenes.

I november dømte Lofoten tingrett ABS til å betale LNS en erstatning på 12,5 millioner.

Medhold i lagmannsrett

Den dommen anket ABS til Hålogaland lagmannsrett. I slutten av forrige uke falt dommen. Lagmannsretten ga Alf Brekken og Sønner AS medhold.

Annonse

I følge Lofotposten innebærer lagmannsrettens kjennelse en ”gevinst” til ABS på 16-17 millioner kroner.

– ABS har vunnet ankesaken mot LNS. Saken er snudd med ca 20 millioner kroner. En spesiell takk til de som har stilt seg bak oss og gjort dette mulig. Tusen tusen takk, skriver daglig leder og styreleder Runar Brekken på Facebook i helgen.

Forbauset LNS-sjef

Administrerende direktør Frode Nilsen i Leonhard Nilsen & Sønner gir overfor Lofotposten uttrykk for stor forbauselse for at han og advokat Are Hundsgård ikke nådde frem under behandlingen i lagmannsretten i Tromsø.

Årsaken til at partene møttes i retten var at LNS sa opp samarbeidsavtalen man hadde med Brekken om vei- og tunnelarbeidene i Moskenes.

LNS begrunnet dette med elendig fremdrift, skriver Lofotposten.

Artikkelen blir oppdatert når selve dommen er publisert på nett.