Utdanner flere ledere til avfallsbransjen

Avfalls- og gjenvinningsbransjen blir stadig mer profesjonalisert, og kravene til hver enkelt aktør blir stadig strengere. Med det som bakteppe arrangerer MEF og Avfall Norge nok en gang drifts- og mellomlederskole for bransjen.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og Avfall Norge har gjennom flere år samarbeidet om å arrangere drifts- og mellomlederskole for avfalls- og gjenvinningsbransjen. Rundt 50 personer har til nå fullført skolen, som i 2016 går over seks tredagers moduler, fra februar til november.

– Det vi har merket oss den senere tiden er at drifts- og mellomlederskolen nærmest har kommet inn som et kompetansekrav i flere offentlige konkurranser. Dette forteller oss at det har blitt gjort mye riktig i utviklingen av skolen, og at det er behov for den typen opplæring i bransjen, sier Sverre Huse-Fagerlie, fagsjef avfall og gjenvinning i MEF, til Anleggsmaskinen.

Annonse

Kompetansefokus

En som delvis kan bekrefte Huse-Fagerlies uttalelser om kompetansekrav er daglig leder i konsulentselskapet Mepex, Frode Syversen. Selskapet har spesialisert seg på avfall og gjenvinning, og har vurdert en rekke anbud for drift av gjenvinningsstasjoner både i Drammensregionen, Grenlandsområdet og i Vestfold.

BEHOV Det er behov for denne typen opplæring i bransjen, sier Sverre Huse-Fagerlie, fagsjef avfall og gjenvinning i MEF. (Foto: Runar F. Daler).

BEHOV Det er behov for denne typen opplæring i bransjen, sier Sverre Huse-Fagerlie, fagsjef avfall og gjenvinning i MEF. (Foto: Runar F. Daler).

– I slike anbudsprosesser er oppdragsgiver svært opptatt av kompetanse. Og det er liten grunn til å tro at dette fokuset vil bli mindre i årene som kommer. Tvert imot tror jeg det vil bli forsterket, sier Syversen.

– Vi har stilt krav om faglig kompetanse og en viss ledererfaring. Det er jo flere måter å oppnå dette på, og kravene er formulert slik at de ikke skal være konkurransevridende på noen måte. Vi kan med andre ord ikke knytte det mot spesifikke kurs eller skoler. Man må f.eks. også kunne tas med i vurderingen dersom man kommer fra utlandet og kan dokumentere kompetanse derfra. Men jeg kan bekrefte at vi i flere konkrete tilfeller har vurdert det slik at de som har gjennomført MEFs og Avfall Norges drifts- og mellomlederskole er godt egnet til å være ansatt på gjenvinningsstasjoner.

Anbefales

Lindum, et stort Drammens-basert avfallsselskap, har sendt flere av sine ansatt på drifts- og mellomlederskolen, og administrerende direktør Pål Smits nøler ikke med å anbefale den for andre personer og bedrifter.

– Drifts- og mellomlederskolen er svært nyttig og anbefales på det sterkeste. Det er klart det finnes andre muligheter der ute, men denne skolen er veldig direkte rettet mot det vi driver med i avfallsbransjen, sier han.

– Vi i Lindum satser på kompetanse. Faglig kompetanse er én ting, men vi har også fokus på ledelse og personalhåndtering. Mellomlederne våre er en utrolig viktig ressurs, så det å utvikle mellomledernivået i virksomheten ser vi på som svært verdifullt. Dette er med på å løfte kunnskapsnivået i hele bransjen, sier han.

Et klart pluss

– Jeg skal ikke si påstå at det at noen har tatt denne skolen har medført jobber for oss direkte. Men i mange sammenhenger blir jo kvalitet og kompetanse vurdert – ikke minst i anbudssituasjoner. At lederne som skal ta ansvar for gjennomføringen av et oppdrag man gir tilbud på har erfaring fra denne skolen, er helt klart et pluss, fortsetter Smits.

– I en anbudskonkurranse for driften av fem gjenvinningsstasjoner nylig, fikk vi høyere poengsum innenfor kompetanse fordi han vi foreslo som driftsleder hadde gått drifts- og mellomlederskolen, forteller han.

PRIMUS MOTOR Foreleser og koordinator for drifts- og mellomlederskolen, Tore Veløy, håper flere MEF-bedrifter kjenner sin besøkelsestid og melder seg på. (Foto: Sverre Huse-Fagerlie).

PRIMUS MOTOR Foreleser og koordinator for drifts- og mellomlederskolen, Tore Veløy, håper flere MEF-bedrifter kjenner sin besøkelsestid og melder seg på. (Foto: Sverre Huse-Fagerlie).

Dokumentasjon

Foreleser, koordinator og primus motor for drifts- og mellomlederskolen, Tore Veløy, er naturlig nok enig i at skolen gir verdifull kompetanse og erfaring for deltakerne.

– Dette er selvsagt ikke den eneste måten å tilegne seg denne kunnskapen og kompetansen på, men det er definitivt en av dem. Vi har sett flere eksempler på store bedrifter som ikke har blitt med i vurderingen for konkrete jobber fordi de ikke tilfredsstiller kompetansekravene. Etter å ha gjennomført drifts- og mellomlederskolen kan man dokumentere at man innehar denne kompetansen, sier han.

Vil ha MEF-bedrifter

Den neste skolen starter i februar 2016, og det er femte gang den arrangeres. Deltakerne kommer i hovedsak fra kommunale og interkommunale selskaper fra hele landet, men også noen fra private selskaper.

– Det er en utmerket miks, både geografisk og av ulike eierstrukturer, som gjør at vi får satt sammen arbeidsgrupper som utfyller hverandre og kan dele verdifulle erfaringer. Vi ønsker gjerne at flere MEF-bedrifter deltar, noe jeg tror de har behov for, fortsetter Veløy.

– Det er tross alt mellomlederne som skal få de ansatte til å gjøre det topplederen vil. Jeg tror alle ledere har godt av å lære noen metoder, tenke på nye måter og gjøre nye refleksjoner.

Påmelding

Drifts- og mellomlederskolen er et tilbud til alle som allerede har en faglig tilknytning til bransjen, men som trenger grunnleggende lederopplæring, enten som ny leder eller for å forbedre eksisterende ledelseskunnskaper. Skolen gjennomføres som en blanding av tradisjonelle forelesinger, erfaringsutveksling, gruppearbeid og befaringer. Det stilles ingen formelle krav til forhåndskunnskap eller skolegang.
Se www.avfallnorge.no for mer informasjon og påmelding.

PS! MEF-medlemmer får rabattert pris på skolen med inntil 10.000 kroner