Godtar bøter etter dumperulykke

ASKVOLL: En 25-åring døde da dumperen han kjørte havnet i sjøen under arbeid på Dalsfjordsambandet. Maskinføreren var ansatt i K. A. Aurstad AS, som hadde en underentreprise på utlasting av tunnel på anlegget.

Arbeidet på anlegget ble stoppet i etterkant av ulykken.

Etter en langvarig etterforskning ble K. A. Aurstad AS ilagt en bot på en million kroner, mens Statens vegvesen ble ilagt en bot på en halv million.

Annonse

Reduserte bøter

Verken Aurstad eller vegvesenet godtok dette, og bøtene ble etter ytterligere etterforskning redusert til henholdsvis 600 000 og 300 000.

Begge har nå vedtatt bøtene, melder NRK Sogn og Fjordane.

– Vi kunne gjort ting annerledes på risikokartlegging. Vi ser i ettertid at arbeid nær sjø skulle vært mer omtalt i HMS-planen, sier regionveisjef Helge Eidsnes.

Hensyn til pårørende

For Aurstad har det vært viktig å få saken til en avslutning, av hensyn til de pårørende og alle involverte.

– Vi har valgt å gjøre det samme som veivesenet. Boten er redusert. Vi har godtatt denne, selv om vi ikke har godtatt innholdet i påtalen, sier styreformann Kjell Arne Aurstad til NRK.