23 nye Volvo til Reno Norden

Nylig ble de to siste av totalt 23 renovasjonsbiler i 2015 levert til Reno Norden. Det var en Volvo FE 280 og en Volvo FE 320, som skal brukes i håndtering av husholdningsavfall i Lillesand og Birkenes kommune.

Reno Norden er den største aktøren innen innhenting av husholdningsavfall i Norden, med en markedsandel på 46 prosent. Selskapet ble etablert i 2000 og fikk sin første driftskontrakt ett år senere. I dag har Reno Norden 46 prosent markedsandel innen innhenting av husholdningsavfall, noe som i praksis betyr at selskapet håndterer avfallet fra hver tredje husstand.

I Norge utgjør husholdningsavfall omkring 20 prosent av alt avfall, og totalt tar det offentlige pluss private aktører seg av omtrent 2,3 millioner tonn husholdningsavfall hvert år. Reno Norden har sitt hovedkontor på Frogner i Sørum kommune, midt mellom Oslo og Gardermoen.

Annonse

Hovedsakelig Volvo FE

De to siste bilene som nylig ble levert til Reno Norden avdeling Lillesand, er typiske eksempler på hva som hittil er levert – en Volvo FE 280 4×2 og en Volvo FE 320 6×2.

Totalt har nå Reno Norden mottatt 23 nye renovasjonsbiler, som fordeler seg på 2 Volvo FL 280 4×2, 8 Volvo FE 280 4×2 og 13 Volvo FE 6×2. Påbyggene til disse bilene er det Joab som har levert.

Volvos representant Reidar Sines (t.h) takker avdelingsleder i Reno Norden i Agder, Bjørn Bjellerås, for handelen.

Volvos representant Reidar Sines (t.h) takker avdelingsleder i Reno Norden i Agder, Bjørn Bjellerås, for handelen.

Bilene er levert til en lang rekke steder landet rundt, som f.eks. Kongsberg, Kongsvinger, Sogn og Fjordane, Haugesund og Arendal.

Bilene er solgt av Volvo Direct Sales, med overleveringer hos de lokale forhandlere der bilene skal benyttes.