Krevde TK2 for enkelt murfundament

DRAMMEN: En mur har blitt støpt på en eiendom i Drammen. En liten mengde jord måtte skiftes ut med stabil og drenerende masse som fundament.

Det er verken bratt terreng, ledninger i grunnen eller andre kompliserende faktorer i det lille prosjektet. Arbeidet foregikk innenfor eiendomsgrensa.

Stoppordre pga godkjenning

Annonse

Likevel ga kommunen stoppordre. Entreprenøren hadde ikke sentral godkjenning i TK2, og en annen entreprenør måtte overta.

Årsak: Gravemaskinen sto på kommunal vei under gravingen.

Asfalt

Gang- og sykkelvei

Et lag subbus og ny asfalt. «TK2», sa kommunen.
(Foto: Privat)

På et annet prosjekt, et annet sted i samme kommune ble det i forbindelse med tomta til en dagligvarebutikk gjort en reasfaltering av noen meter kommunal gang- og sykkelvei. Også her med krav om sentral godkjenning i TK 2.

Søke om lokal godkjenning? Niks, ikke tillatt.

Også underentreprenører kreves å ha sentral godkjenning i TK 2 for å grave i kommunal vei, det holder ikke at hovedentreprenøren har det.

Strenge krav

Det lille entreprenørselskapet som overtok jobben forteller om en frustrerende hverdag som entreprenør i Drammen, der det stilles påfallende strenge krav til sentral godkjenning for å grave i eller nær kommunale veier.

Avvist

Det stilles krav om TK 2 for i det hele tatt å ta jobber i kommunen.

Men når man i neste omgang bruker jobber derfra som referanseprosjekter i søknad om tildeling eller fornying av sentral godkjenning TK 2, så blir dette avvist av DiBK.

Årsak: Prosjektet er for enkelt, og skulle vært plassert i TK1.

– Umulig å opparbeide referanser

– Det er umulig å opparbeide seg referanseprosjekter i Drammen kommune som man senere kan bruke ved søknad om sentral godkjenning til Direktoratet for byggkvalitet.

– Med andre ord må man skaffe seg referanseprosjektene i andre kommuner for å få sentral godkjenning. Drammen kommune gjør det faktisk med dette UMULIG å kunne få sentral godkjenning hvis man bare jobber i denne kommunen, sier kontoransvarlig i det lille entreprenørselskapet.

Vedkommende ønsker ikke sitt eller selskapets navn brukt i artikkelen.

Har fått godkjenning

Det lille selskapet har fått sentral godkjenning fordi det tidligere har jobbet på innleie hos større selskaper i andre kommuner på Østlandet.

Mye av virksomheten i dag er konsentrert i Drammen, og kontoransvarlige er bekymret for at selskapet skal få problemer med å få fornyet sin sentrale TK2-godkjenning som følge av kommunens praksis.

– Nær veigrunn

– Gravingen foregikk nær veigrunn, forklarer Drammen kommune.

Les her for mer om bakgrunnen for kravet om TK2, og hva Direktoratet for byggkvalitet mener om saken.