Null til hundre på 25 år

NANNESTAD: – Målet var 8-10 ansatte. Jeg hadde drevet for meg selv en stund. Vi var 2-3 mann da Nordby Maskin AS ble etablert for 25 år siden.

– Gjennom hele 90-tallet drev vi med 7-8 ansatte. Så kom veksten. I 2005 var det 19 ansatte, 26 i 2006. Det ballet på seg, nærmest av seg selv. Det lå ingen bevisst vekststrategi bak, forteller grunnlegger Karl Kristoffer Nordby.

Godt kjent

Karl Kristoffer Nordby Tor Eivind Nordby Vik

Karl Kristoffer Nordby sammen med assisterende daglig leder – og svigersønn –  Tor Eivind Nordby Vik. Her på Moreppen skal bedriften inn i nye lokaler. (Foto: Jørn Søderholm)

Nordby Maskin AS har det meste av sine oppdrag innenfor et nokså lite geografisk område: Oslo Nord og Romerike.

Annonse

Her er de ansatte godt kjente med grunnforhold som kan være utfordrende. Bedriften dekker opp det meste med egenproduksjon.

Innleie og underentreprenører er det fint lite av, bortsett fra transporttjenester.

– Vi gjør masseflytting og støp av anleggsbetong selv. Vi har noen som jobber på service, men prioriterer større jobber der vi har totalentreprise. Vi har mye prosjektering, med fire mann som driver med det på heltid, sier Nordby.

Bredt

Å satse så bredt krever mye av kompetansen i bedriften. Da er det godt å ha en stabil stamme av medarbeidere og lite gjennomtrekk.

De siste årene har bedriften satset bevisst på kompetanseutvikling. Hver vinter har de for eksempel 2-3 utsendte deltakere på MEFs mellomlederskole.

– Hvilken nytte har bedriften av det?

– Den opplæringen gir folk en større forståelse for standarder og prinsipper i framdriftsplaner, økonomi og anbudsregning, sier Karl Kristoffer Nordby.

Generasjon

I dag eies 90 prosent av aksjene av neste generasjon i familien. Han og kona eier fortsatt ti prosent.

Selv har han fulle dager som daglig leder med oppfølging av ansatte og prosjekter.

Nordby Maskin cowboyfest

Jubileet ble feiret med cowboyfest i begynnelsen av september. Her er det Ieva Eccles som prøver seg med lassoen. (Foto: Oda Hveem, Visuello)

I begynnelsen av september feiret bedriften sitt 25-årsjubileum med en cowboyfest i et telt på Moreppen, et steinkast fra en av rullebanene på Gardermoen.

Her er Nordby Maskin i ferd med å utvikle et næringsområde, der de selv skal inn i nye lokaler i løpet av 2017. Nåværende lokaler har bedriften for lengst vokst seg for store til.

– Flyttingen utgjør et steg videre i profesjonaliseringen av driften. Det blir mer plass til verksted og kontorer. 100 ansatte utgjør en ny terskel, sier assisterende daglig leder Tor Eivind Nordby Vik.

– Hva ligger i den terskelen?

– Det stiller nye krav til informasjonsflyt, struktur og profesjonalitet i det man gjør. Å se folk, for eksempel. I en liten bedrift kan sjefen naturlig ha daglig kontakt med hver medarbeider. Det går ikke når vi er over 100 ansatte, sier Vik.

Lettere

– Men samtidig er det lettere å drive med 100 ansatte enn det var med 40, supplerer Karl Kristoffer Nordby.

– Fordi…?

– NÅ har vi et system og en organisasjon som holder det gående, og som er mindre avhengig av direkte og daglig oppfølging fra daglig leder. Det er en stor forskjell på det å lede en så stor bedrift, sammenlignet med en mindre, sier Nordby.

Veksten for Nordby Maskin AS startet for alvor med utbyggingen av Gardermoen til hovedflyplassen OSL. Bedriften hadde ingen jobb på selve flyplassutbyggingen, men levde av ringvirkningene i området rundt.

Flytårn

De senere årene har bedriften også hatt flere prosjekter inne på flyplassen, der grunnarbeider for 13 mål flyhangar for Norwegian samt utvidelse av servicebygget ved rota av flytårnet er de største.

Nå for tiden er Nordby Maskin i gang med flere større prosjekter: Grunnarbeider på Lovisenberg sykehus og LHL sykehus er de to største enkeltprosjektene.

Kilometer

Dessuten har bedriften grunnarbeider på 3-4 boligprosjekter på Jessheim, til en verdi av 120-130 millioner, og innen en kilometers avstand.

– Driftsmessig er det veldig greit for oss med så mye jobb i nærheten. Vi kan dra ut synergieffekter med utstyr og massefordeling. Dessuten blir trafikkavviklingen i Jessheim sentrum enklere når vi har alle prosjektene enn om det skulle vært flere aktører inne på det trange området, sier Karl Kristoffer Nordby.