Vant over kommunen om e-skatt

LNS-eide Rana Gruber har vunnet ankesaken mot Rana kommune i lagmannsretten. Saken ble behandlet i lagmannsretten i juni, etter at Rana Gruber anket den opprinnelige dommen fra tingretten fra november. Det skriver Rana Blad.

Eiendomsskatt

Saken har dreid seg om hvor mye eiendomsskatt Rana Gruber skal betale til Rana kommune. Etter at Rana kommune retakserte eiendommene i kommunen gikk verditaksten på Rana Gruber opp fra 50 til 250 millioner kroner.

Det førte til at Rana Gruber AS som tidligere betalte 350.000 kroner i eiendomsskatt til kommunen årlig, etter ny taksering av selskapets eiendommer ble krevd for 5,5 millioner hvert år.

Annonse

Retningslinjer

I domsslutninger heter det at ved den nye behandlingen av eiendomsskattetaksten skal følgende retningslinjer legges til grunn:

– Maskinene takseres ut fra substansverdi, det vil si gjenanskaffelsesverdi med fradrag for slit, elde og eventuell utidsmessighet.

– Jernmalmens verdi fastsettes til 0,5 prosent av gjennomsnittlig omsetningsverdi av det som utvinnes etter normal oppredning.

Dommen er enstemmig.

Ras

Tidligere kom malmen i Rana Gruber fra dagbrudd. Men etter år 2000 har mesteparten av malmen blitt hentet fra ei underjordisk gruve.

I 2008 la selskapet totalt om driften. Da gikk man fra å bryte malmen i åpne rom med vertikale vegger og horisontale bergfester, til å starte med skiveras-brytning der jernmalmen hentes ut via kontrollerte ras på en dybde mellom 123-219 moh (ca 300 m dypt).
Det fremgår av en artikkel i Gemini.no, forskningsnytt fra NTNU og SINTEF.