Legger ned suksessbedrift

Skjermbilde 2015-05-29 kl. 08.50.46

MEHAMN: Karlstad Maskin & Transport legger ned etter å ha mistet brøytekontrakten på Nordkynhalvøya.

Den meldingen har av flere årsaker ført nærmest til landesorg i Mehamn. Bedriften er eksempelvis den eneste som driver med graving og rørarbeid i kommunen, skriver avisa Finnmarken.

Annonse

Suksess

Karlstad Maskin & Transport kan utvilsomt kalles en suksessbedrift. Eierne, brødrene Geir Karlstad (59) og Tor Karlstad (52) med en halvpart hver, figurerer hvert år på lista over de rikeste i Gamvik kommune.

Familien Karlstad har i generasjoner drevet med transport i Mehamn. Bestefaren til dagens eiere, Noralf Karlstad, drev med hesteskyss. Faren Leif startet Karlstad Bulldozerdrift, forløperen til dagens selskap.

Ingen permitteringer

Brødrene har siden guttedagene fulgt i farens fotspor som maskinentreprenør.

Men de har satset bredere enn som så for å få helårsdrift i en sesongebetont bransje. Vinterstid har brøyting vært det viktigste, om sommeren forskjellig anleggsvirksomhet med graving og rørlegging som spesialfelt.

Dette i kombinasjon med mye vedlikeholdsarbeid av maskiner og utstyr, har gjort at de helt har unngått permitteringer.

Sist det ble nødvendig, var i 1991, året før brødrene helt overtok etter faren.

Året rundt

– Vi er veldig opptatte av å ha arbeid til de ansatte året rundt. Når vi i korte perioder har stått uten oppdrag, har vi brukt tida til vedlikehold. Vi vet at alt som går rundt, går sundt. Det er bare spørsmål om tid. Derfor er det lønnsomt å være i forkant. Vi tar alt av vedlikhold og reparasjoner selv, sier Geir Karlstad.

– Om nødvendig har vi nærmest laget til arbeid. Skal man holde på dyktige ansatte, må de ha jobb året rundt, legger Tor Karlstad til.

Brødrene poengterer at de har veldig dyktige ansatte. Det gjør det lettere å legge ned.

– De er så flinke at de enkelt får seg ny jobb, sier Geir. Han er daglig leder og styreleder.

Null sykefravær

Sykefravær er normalt en god indikator for om folk trives på jobb. I Karlstad Maskin & Transport er det under én prosent.

– Vi har hatt flere år med null. Kun én gang har vi hatt langtidssykemelding. Det var etter en ulykke på fritida. I bedriften har vi hatt null skader, sier Tor.

– Dette er tall vi alle i bedriften har lov å være stolte av, sier Geir.

Hardt arbeidende

Det hører med at brødrene står veldig på. Jobber seint og tidlig.

– Det er viktig å gå foran som gode eksempler hvis man skal oppnå de ansattes respekt, sier Geir.

Når selskapet er avviklet, ventelig rundt årsskiftet, skal han pensjonere seg.

Dette ville skjedd også om de hadde fått fornyet brøytekontrakten, men da var planen å jobbe noe.

– Jeg har lenge spart til pensjonisttida. Til sommeren blir jeg 60 år. Det er passelig tidspunkt å gi seg. Det store spørsmålet er om jeg klarer omstillingen fra 40 år med full fart til nærmest bråstopp. Men jeg tror det skal gå bra, sier Geir.

En viktig årsak til det, finnes i en av hallene.

Der holder han på å bygge opp igjen et vrak av en 36 fots plastbåt.

Mange planer

Lillebror Tor har ennå ikke bestemt seg for hva han skal jobbe med kommende år.

– Jeg har mange planer. Hva det ender med, vet jeg ikke. En mulighet er selvsagt å søke jobb i et firma i samme bransje.

– Har du vurdert å ha et eget firma med for eksempel graving og rørarbeid?

– Ja, men det frister ikke særlig. I dag er det veldig mye papirarbeid. Jeg tror stadig flere små og mellomstore bedrifter vil forsvinne på grunn av dette, sier Tor.

Brødrene er på ingen måte bitre over at de mistet brøytekontrakten.

– Det var ærlig anbudskonkurranse. Selvsagt aksepterer vi spillereglene. Vi ga den pris vi mener er riktig for å gi de ansatte arbeidsforhold i tråd med lovverket og ha nødvendig utstyr, sier Geir.

Pris

Men han er betenkt over den pris Mesta vil gi for sandstrøing, som det har blitt mer og mer av. Den dekker ikke kostandene engang.

– Anbudskonkurranse har vi levd med i alle år. Som oftest har vi vunnet. Da kan vi ikke sutre når vi taper, legger Tor til.

Brødrene Karlstad legger ikke skjul på at det blir både tomt og rart å legge ned. De tenker også på tilbudet kommunen mister.

– Vi har fått mange lovord for at vi alltid stiller opp, om nødvendig på timen, hvis bedrifter eller andre trenger maskinhjelp, sier Tor.

Salg

Selskapet har startet salget av maskiner og utstyr.

De har fire lastebiler, tre gravemaskiner (den største 50 tonn), to hjullastere og borerigg. Lokalene vil de helst selge eller leie til kommunen. Der er det forhandlet fram et avtaleutkast som skal til politisk behandling. Der tas det hensyn til kommunens dårlige økonomi.

Det eneste brødrene skal beholde på sikt, er et steinbrudd. Dette for å kunne levere stein til den kommende molobygging.

– Sårt

De ansatte i Karlstad Maskin & Transport er fulle av lovord om bedriften som snart skal legges ned.

– Alt har bestandig vært på stell, sier Thor-Erling Korsnes (42).

Han har jobbet i bedriften siden 1998. Brøytet om vinteren og forskjellig anleggsvirksomhet om sommeren. Aldri har han vært permittert.

– Det å ha jobb året rundt, er helt avgjørende. Når man samtidig har kjempebra lønn og et godt arbeidsmiljø, sier det seg selv at det er sårt å miste en slik arbeidsplass, sier Korsnes.

Gravøl

Kollegene Daniel Grip (38) og Eskil Langås (23) nikker samtykkende. Det er litt gravølstemning på kafferommet der Finnmarken har samlet de tre.

– Arbeid året rundt er det viktigste av alt. Det er kjedelig å gå arbeidsledig, sier Daniel Grip.

– Dessuten kan man ikke leve av det Nav gir, legger Eskil Langås til.

Lærling

Han begynte som lærling i 2011. Ennå har han ikke fagbrev, men får lønn etter innsats.

– Det er helt og holdent min feil at jeg ikke har gjort ferdig teorien. Heldigvis får jeg skikkelig lønn uansett. Jeg er Nord-Europas best betalte lærling, sier Eskil lattermildt.

Også Daniel Grip er fornøyd med både lønna og jobben totalt sett. Han har vært ansatt siden 2010.

– Vi er en fin arbeidsgjeng med masse yrkesstolthet. Og vi har dyktige og hardt arbeidende sjefer, sier Grip.

På spørsmål om de aldri er syke, svarer han med et smil at de er i god form. Og legger mer alvorlig til at man ikke trenger bli liggende i senga om man er litt småforkjølet. En varm lastebil er like bra.

Brøytejobb

Alle tre har de fått tilbud om brøytejobb av den som overtar brøytekontrakten på Nordkyn. Det store spørsmålet er imidlertid hva de skal gjøre om sommeren. Ingen av dem har lyst å flytte fra Mehamn.

– Hvis man kan jobbe skift med to uker på og to uker fri, er pendling aktuelt. Ellers ikke, sier Korsnes.

Spenning

De tre legger ikke skjul på at de ser med spenning på framtida, men de frykter ikke å bli uten jobb.

Totalt har det vært ti ansatte i Karlstad Maskin & Transport. Nå er det fire igjen. Disse jobber med å ta ut tomta til omsorgsboligene. Videre er planen å gi pris på noen jobber i sommer og høst. Men deretter er det slutt. Til stor fortvilelse for folk i kommunen.

DYKTIGE: (F.v.) Geir Karlstad  tror Thor-Erling Korsnes, Eskil Langås og Daniel Grip greit får seg jobb igjen. (Foto: Alf H. Jensen, Finnmarken)

DYKTIGE: (F.v.) Geir Karlstad tror Thor-Erling Korsnes, Eskil Langås og Daniel Grip greit får seg jobb igjen. (Foto: Alf H. Jensen, Finnmarken)