Varsler bedre permitteringsregler

Regjeringen varslet like før påske at de vil endre reglene for permittering: Arbeidsgivers dager med lønnsplikt reduseres til 10 dager.

Det vil si at innstrammingen som ble innført 1. januar 2014 reverseres, og reglene tilbakeføres til det de var før innstrammingen.

Lønnsforhandlinger

Det var under den sentrale lønnsforhandlingenen at NHO, LO og YS ble enige om et felles brev til statsminister Erna Solberg hvor de ba om en endring i permitteringsreglene.
Allerede dagen etter kom svaret fra regjeringen: Arbeidsgivers dager med lønnsplikt ved permittering reduseres fra 20 til 10 dager.

Annonse

Føre var

– Regjeringen vektlegger partenes syn. Det kan være behov for å være føre var i dagens situasjon. Regjeringen vil derfor foreslå enkelte endringer i permitteringsregelverket for Stortinget med Revidert nasjonalbudsjett som legges fram 12. mai. Konkret vil vi foreslå å øke den maksimale dagpengeperioden under permittering fra 26 til 30 uker, samt å redusere bedriftenes lønnsplikt under permittering fra 20 til 10 dager med virkning fra 1. juli 2015, skriver statsminister Erna Solberg i brevet til partene.