Stor avfallskontrakt

Renovasjonsetaten i Oslo kommune utlyser storkontrakt på innsamling av husholdningsavfall.

Femte gang

Innhenting av husholdningsavfall har i Oslo har vært konkurranseutsatt fire ganger siden 1992. Oslo kommune skal nå kjøpe renovasjonstjenester for femte gang, og en kontrakt på innsamling av papir-, mat-, plast- og restavfall er lyst ut med tilbudsfrist 5. mai.

10. april er det tilbudskonferanse for interesserte leverandører. De nye kontraktene skal gjelde fra oktober 2016.

Annonse

I dag er det Reno Norden og Norsk Gjenvinning som har kontrakten.

Tidligere fikk konkurrerende leverandører ekstrapoeng i tilbudsevaluering for miljøvennlige løsninger. Nå har de ikke noe valg,Renovasjonsetaten stiller absolutte krav til flere klima- og miljøvennlige løsninger for å komme videre i konkurransen om Oslos renovasjonskontrakter:

  • Bilene skal gå på biogass
  • Sjåfører skal kjøre energiøkonomisk
  • Rutene skal være raskest og «smartest» mulig
  • Leverandørs eventuelle personbiler skal være utslippsfri
  • Minst tolv renovasjonsbiler skal ha elektrisk drevet påbygg. Flere enn tolv gir ekstrapoeng.
  • Oppstart tidligst kl 0700 utenfor ring 3.
  • Oppstart tidligst kl 0600 i indre by.

Renovasjonsetat ser også på ulike løsninger for støydempende oppsamlingsutstyr, og planlegger å ta i bruk det de kaller «ny teknologi» for å forenkle kommunikasjon mellom etaten og renovatører.

Avvik

Det planlegges blant annet et nytt elektronisk system for avviksregistering, som gjør at eventuelle feil ved innsamlingen kan rettes raskere.

– Slik ønsker etaten å bidra til bedre kundebehandling og mer effektiv drift, sier renovasjonsetaten et notat sendt ut i forbindelse med utlysningen.

Full oversikt over kontrakten og kravene fremgår av utlysningen på Doffin.