Rekordens bakside

HARRAN, NORD-TRØNDELAG: – Jo, det var jubel og stor stemning for rekordproduksjon i fjor. Men hva er vitsen i å sette rekord hvis man i neste omgang ikke greier å holde tempoet? Det kan jo hende det hadde vært smart å justere tempoet ned i stedet.
Hjertesukket kommer fra skogsentreprenør Monrad Lassemo fra Harran i Nord-Trøndelag. Jubelen han refererer til har kommet fra Allskog i fagpressen og på et lokalt bransjemøte nylig .

Nedgang

Han sysselsetter 8-9 årsverk i en virksomhet som har det meste av sin omsetning for Allskog, samvirket for skogeiere fra Møre og Romsdal nordover til Troms.

Han regner en 13 prosent nedgang i produksjonsvolumet i år. Dessuten krever Allskog at entreprenørene skal parkere alt utstyr to uker i mai og to uker i ferietiden. Årsaken er at tømmerlagrene er fulle.

Annonse

Store tømmerlagre

Mange steder er det lagret store mengder tømmer i veikant, i påvente av transport til mottak.

– Særdeles gode produksjonsforhold i 2014 ga oss tidenes høyeste produksjon, 16 prosent over budsjett, sier organisasjonssjef Oddny Estenstad i Allskog.
Det er hyggelig men har også medført transportutfordringer og forringelse av virke som blir liggende og vente i veikant.

– Dette er ekstrakostnader vi i fremtiden må unngå. For 2015 er det viktig å komme ajour med transport og å sikre virkeskvaliteten frem mot sommeren. I tillegg har industrikundene etterspurt en jevnere leveranse, sier hun.

Flytte fra vinter til sommer

De faktorene samlet gjør at 12-15 prosent av produksjonen ute i skogen må flyttes fra vinter til sommer.

– Vi forventer at våre entreprenører forholder seg til volumavtaler for 2015. Dette er svært viktig for å få til en god flyt i hele verdikjeden, og øke verdiskapingen. Men det er viktig å presisere at årsvolumet for 2015 blir på samme nivå som 2014, sier Estenstad.

Begrenset mulighet

Lassemo fastholder sitt regnestykke på 13 prosent nedgang, basert på den avtalen han har fått oversendt fra Allskog. Han mener naturen i området begrenser mulighetene til å flytte drift fra vinter til barmark.

– Vi hogger nesten halve volumet på vinteren. Trøndelag har mye bløtt terreng som ikke er kjørbart om sommeren, sier han.

I tillegg til sin egen virksomhet med skogsmaskiner og transport har han i en periode vært leder for MEFs avdeling for skogsentreprenører.

Langvarig mønster

Han mener Allskogs framferd i denne saken føyer seg inn i et langvarig mønster der de som driver i skogen er mer kontraktører enn entreprenører.

– Det er forståelig at Allskog må ha styring på sin virksomhet. Men fra entreprenørsiden ville vi helst hatt mer styring på egen økonomi, og når og hvor vi hugger. Vil vil tross alt ivareta ansvaret vi som arbeidsgivere har for våre medarbeidere. Det får vi ikke tilstrekkelig informasjon til å gjøre, sier Lassemo.