A-ordningen for arbeidsgivere

Fem blir èn

Det er ikke alle nyheter fra det offentlige som betyr flere og mer kompliserte regler. Nå krymper fem skjemaer til ett, og det blir litt enklere å være arbeidsgiver. – Veldig bra, mener Asbjørn Daugaard i Finnmark Entreprenør.

VARDØ / OSLO: I januar 2015 skal alle arbeidsgivere levere a-meldingen. Meldingen vil erstatte fem av skjemaene som i dag leveres til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå. – Du bør forberede deg til ordningen allerede nå, er rådet fra det offentlige.

A-ordningen er et samarbeid mellom Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå. Målet er å forenkle rapporteringen for arbeidsgivere. Nå samles opplysninger fra fem skjema i én elektronisk melding.

Annonse

Det er en forenkling daglig leder og deleier Asbjørn Daugaard i Finnmark Entreprenør AS har sansen for.
– Hvis man kan erstatte fem skjemaer med ett, så må det jo være veldig bra! Vi ønsker en enkel og praktisk rapportering, hvor man slipper å sende samme opplysninger til flere steder. Vi sparer tid ved at all rapportering kan gjøres samtidig med lønnskjøringen, sier Daugaard.
Han tror dette er et første skritt i riktig retning, på vei mot å gjøre byråkratiet enklere og fjerne unødig rapportering til det offentlige.

 

Rapporteringsfrist

A-meldingen skal leveres minst en gang per måned, og frist for rapportering er satt til den 5. i påfølgende måned.
– I a-meldingen rapporterer du all lønnen som er utbetalt måneden før og status på alle arbeidsforhold. Den 5. februar 2015 skal du for eksempel rapportere alt som er utbetalt i januar, sies det i en pressemelding fra Altinn.

Alle arbeidsforhold (inklusiv permisjoner over 14 dager) skal rapporteres inn i a-meldingen.
– Også når det ikke er noen endring. Da bekreftes det at opplysningene fortsatt er gjeldende, understrekes det i pressemeldingen.

Slik sender du inn:
1. Gjennom lønns- og personalsystem
A-meldingen kan leveres gjennom ditt lønns- og personalsystem. Mange leverandører vil tilpasse sine løsninger slik at de integreres med Altinn, som er innsendelseskanal for ordningen. Dermed kan rapporteringen leveres samtidig med lønnskjøringen. Du finner en oversikt over hvilke leverandører som tilpasser seg ordningen på a-ordningens nettsider. For mer presis informasjon om ditt system kan det være like greit å ta kontakt med leverandøren.

2. Manuell registrering i Altinn Arbeidsgivere som ikke har et lønns- og personalsystem kan registrere a-meldingen manuelt i Altinn, som i dag.

Innlevering på papirskjema vil utgå, unntatt i spesielle tilfeller.
– Arbeidsgivere som leverer på papir, CD eller lignende bør se på mulighetene for å levere gjennom et lønnssystem eller registrere manuelt i Altinn, råder Altinn i pressemeldingen.

Rutiner

Arbeidsgivere må gjennomgå sine interne rutiner for blant annet HR og timeregistrering, eller eventuelt andre for systemer som er knyttet opp mot lønns- og personalsystemet. Kanskje må det gjøres endringer for å hente inn opplysningene om tillegg eller ansettelser i tide.

Arbeidsgiver eller lønningsansvarlig må ha de nødvendige rollene for rapportering i Altinn. Dette gjelder både for de som leverer via et lønns- og personalsystem og de som registrere manuelt i Altinn.

Prøvedrift

I løpet av inneværende år vil drøyt 140 arbeidsgivere delta i en prøvedrift av a-ordningen. Disse virksomhetene vil levere a-meldingen parallelt med dagens innrapportering. Den første puljen med virksomheter er allerede i gang, og den første a-meldingen ble levert i januar 2014.
– Ved å teste ordningen i praksis hos ulike arbeidsgivere vil vi kunne gjøre tilpasninger og forbedringer til innføringen av ordningen i 2015, sier Altinn i pressemeldingen.

A-ordningen trer i kraft 1. januar 2015.

Trenger du mer informasjon? Det finner du på ordningens nettsider: www.altinn.no/a-ordningen

Fra fem til èn Leverer du ett eller flere av disse fem skjemaene skal du fra 2015 levere a-meldingen.

1. Lønns- og trekkoppgave

2. Årsoppgave for arbeidsgiveravgift / følgeskriv til lønns- og trekkoppgave

3. Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

4. Oppgave til lønnsstatistikk

5. Melding til Aa-registeret