Taggede innlegg Myrrestaurering

Gjør myra blaut igjen

Gjennom mange tiår er tusenvis av myrer rundt om i Norge blitt grøftet av forskjellige årsaker. Nå er vi inne i restaureringens tiår, og flere hundre tusen meter med grøfter er tettet for å tilbakeføre myrene til naturlig tilstand. Arbeidet utføres av dyktige entreprenører med brede belter.