Taggede innlegg Laland

Kjempearrangement for rekruttering til bransjen

I over ti år har MEF/OKAB region sørvest invitert ungdommer til Laland for å gi dem et innblikk i anleggsbransjen. I år kommer 1000 10.-klassinger for å få informasjon om mulighetene som finnes i bransjen.(Se bildekarusell)