Taggede innlegg Kruse Smith Anlegg

KSR bygger bussvei for rogalendingene

Arbeidsfellesskapet Kruse Smith Anlegg og Risa AS (KSR) ble i mars tildelt oppdraget med å bygge det største prosjektet i Bussveien. Nå er arbeidet godt i gang, og når hele prosjektet står ferdig skal det bli enklere for folk på Jæren å velge buss i stedet for bil når de skal forflytte seg.