Taggede innlegg jordforbedring

Friskmelder jord med damp

I Norge blir hvert år over 500 000 tonn jord tatt ut av kretsløpet fordi den er infisert av fremmede arter eller sykdommer. SoilSteam har utviklet en mobil dampvasker, som ved riktig temperatur steriliserer jorden slik at den kan gjenbrukes.