Taggede innlegg Erling Rolstad AS

Flomsikring: Har sikret vassdrag mot flom

NVE har det siste året jobbet med å utføre flomsikring langs vassdragene Brandrudsåa og Trillabekken i Sør-Fron kommune. Hyppige flommer i området på grunn av kraftige nedbørsmengder har tidligere resultert i skader på eiendommer, senest sommeren 2017.