Taggede innlegg ekstremvær

Ryddet opp etter «Hans»

Ekstremværet «Hans» rammet Viken med flere voldsomme flommer, og resulterte i flere ødelagte veier. På Hadeland bidro den lokale entreprenøren Åsmund Pettersen & sønn AS stort i arbeidet med å rydde opp etter flommen, og å bygge opp igjen ødelagte veier og infrastruktur.