Foreslår leasing i stedet for salg av betong

INTERMAT 2024: Daglig leder i Betong Norge, John-Erik Reiersen nærmest sjokkerte sine tilhørere under den europeiske betongindustriens konferanse i forbindelse med årets INTERMAT. Han mente betongbransjen rett og slett må slutte å selge betong og i stedet satse på leasing og gjenbruk.

 

Av Odd Borgestrand

Annonse

 

Betong-industrien i Europa vil være med på det grønne skiftet, og markerte seg sterkt under årets INTERMAT i Paris. Bransjen avholdt sin egen konferanse under de fire messedagene. Totalt 200 utstillere fra betongindustrien var med å sette sitt preg på messen under «World of Concrete Europe»
Arrangørene slo fast at oppgaven med å redusere karbonavtrykket til betong først og fremst er en felles innsats. Alle aktører er i posisjon til å gi sine egne bidrag, ble det hevdet under torsdagens seminar.

Betongbransjen stiller med totalt 200 utstillere i Paris. John-Erik Reiersen tok seg en tur rundt i de store utstillingshallene og stanset blant annet ved en betongblander fra Skako. (Foto: Odd Borgestrand)

Betongbransjen stiller med totalt 200 utstillere i Paris. John-Erik Reiersen tok seg en tur rundt i de store utstillingshallene og stanset blant annet ved en betongblander fra Skako. (Foto: Odd Borgestrand)

 

Norden i førersetet

John-Erik Reiersen mener de nordiske landene sitter i førersetet når det gjelder innovative løsninger. Han mener betong er ambivalensens materiale.

– Vi kan ikke klare oss uten, og vi bruker mye av det. Utslippene fra betongindustrien må ned, og personlig mener jeg vi må bli klimapositive, sier han til Anleggsmaskinen.

– Det holder ikke å redusere utslippene, og da må vi gå drastisk til verks.
Den nye sementen som kommer fra Heidelberg Materials i 2025 er nærmest klimanøytral. Markedet må også vise vilje til å kutte sine utslipp på andre områder, eksempelvis transport. Entreprenørnæringen og betongindustrien har jobbet godt sammen de siste 20 årene, men utslippene på sementen må ned for å utgjøre en forskjell, sier Reiersen videre, der vi møter ham rett etter hans innlegg på INTERMAT.

 

Uredelig tre-industri?

Under seminaret tok Reiersen også et oppgjør med treindustrien. Han hevdet at denne industrien bedriver en uredelig markedsføring når det gjelder klimautslipp.

Industrien hevder at man kan lagre karbon i bygg. Dette er ikke sant. Når tømmeret flyttes fra skogen til et stort bygg så har man ikke skapt mer lagret karbon. Man har bare flyttet fra skogen til bygget. Den historien forteller ikke tre-industrien, mener Reiersen.

 

Må bli sirkulære
Den siste vekkeren den norske betong-sjefen sendte ut var også av en spesiell karakter.

– Dersom vi skal bli en sirkulær næring må vi ta ansvar for det vi produserer. Ved å lease ut våre produkter for et visst antall år kan vi ta ansvar for vedlikehold og til slutt ta materialene tilbake til våre fabrikker med tanke på gjenbruk. På den måten tar vi ansvar for hele verdikjeden. Dermed utvikler vi også vår forretningsmodell til en klimapositiv virkelighet. Vi er allerede i gang med dette. Eksempelvis skifter Sateba på Hønefoss ut 200 000 jernbanesviller hvert år med tanke på gjenbruk i sin produksjon. Det er mange skritt å ta framover, ikke minst sørover i Europa. Derfor setter jeg pris på å delta på messer som dette, slår John-Erik Reiersen fast.