Skifter ut tunnelbelysning – halverer strømutgiftene

Statens vegvesen installerer ny LED-belysning i flere av riks- og europaveitunnelene på Østlandet. LED-teknologien har lavt strømforbruk og lyskildene har en levetid på 100 000 timer, eller elleve år.

Et EU-forbud mot å produsere og selge lyskilder som inneholder kvikksølv, gjør at Statens vegvesen installerer ny LED-belysning langs riks- og europaveinettet etter hvert som dagens belysning med lysstoffrør er moden for utskifting.

På Østlandet skal sju tunneler få ny LED-belysning innen utgangen av året.

Annonse

Rift om den nye LED-belysningen

EU-forbudet mot å produsere kvikksølvholdige lyskilder, gjelder fra i år, og betyr at det etter hvert ikke blir mulig å få tak i lysstoffrør lenger. Forbudet rammer alle bransjer i hele Europa, så etterspørselen etter den nye LED-belysningen er stor i markedet akkurat nå.

– Vi har vært tidlig ute og fått tak i mye belysningsutstyr av den nye typen, sier prosjektleder for elektro i Statens vegvesen Øst, Lars Magnar Allergodt.

– Det gjør at vi kan skifte ut de gamle lysstoffrørene i så mange som sju tunneler i vårt område allerede i år, sier han.

Gjenbruk av armaturhus

I riksveitunnelene på Østlandet er det en del belysningsutstyr som er bare fem-ti år gammelt, og som kunne fungert i mange år til hvis lyskildene fortsatt var tilgjengelige.

– Siden vi etter hvert ikke vil få tak i erstatningsutstyr hvis noe blir ødelagt, velger vi å skifte det ut med ny teknologi nå, sier Allergodt.

Heldigvis er det bare selve lysstoffrørene og tilhørende elektronikk som må skiftes ut. Lysleverandørene har vært løsningsorienterte og utviklet en LED-innsats som kan monteres inn i de eksisterende armaturhusene.

– Armaturhusene er av rustfritt materiale og har lang levetid. Det gjør at vi kan gjenbruke dem sammen med kablene som allerede er montert i tunnelene. Dette sparer oss for store kostnader og mye arbeid i utskiftingen, forklarer Allergodt.

Sparer penger og miljø

– Når vi først er nødt til skifte ut belysningen, er det et stort pluss at den nye LED-belysningen gir 40-50 prosent mindre strømforbruk, sier Lars Magnar Allergodt

I tillegg har LED en forventet levetid på opptil 100 000 timer, eller ca. elleve år med 24/365 drift. Det betyr at Veivesenet med den nye LED-belysningen slipper å skifte ut lyskilder de nærmeste årene, og får mindre arbeid og kostnader med vedlikehold.

Sju tunneler på Østlandet

I løpet av sommeren har Eidsvolltunnelen og Korslundtunnelen på E6 i Eidsvoll får ny LED-belysning. Det samme har Bergsundtunnelen på E16 i Sør-Aurdal.

Utover høsten står Morskogtunnelen for tur, også den på E6 i Eidsvoll, i tillegg til to tunneler på E6 i Innlandet – Espatunnelen i Stange og Øyertunnelen i Øyer kommune. Det samme gjelder Granstunnelen på riksvei 4 på Hadeland.

– Vi legger utskifting av tunnelbelysningen til natta når trafikken er lav så færrest mulig trafikanter blir berørt av at vi stenger tunnelene. Vi sørger også for å samkjøre utskiftingen med planlagte driftsoppgaver for å få så få stengeperioder som mulig, sier Allergodt.