Luftig ordfører åpnet Anlegg 2023

Fredag formiddag startet Anlegg 2023 på Haugaland Travpark på Karmøy, utenfor Haugesund. I tre dager skal nærmere 140 utstillere vise frem maskiner og utstyr på det 30 000 m2 store messeområdet.

Messegeneral og regionsjef i MEF region Vest Paul Olaf Baraas hadde invitert ordfører i Karmøy kommune, Jarle Nilsen, til å åpne messa. Fra kurven på en lift takket han Maskinentreprenørenes forbund for at de arrangerer Anlegg 2023 på Haugaland Travpark.

– Jeg er skikkelig imponert og stolt over at dette blir arrangert i vår kommune, og her i midten av Haugalandet. Messa samler anleggsfolk, leverandører, skoler, og som i dag barnehagebarn, og det å ha et slikt arrangement skaper stor interesse og omdømme, sa ordfører Nilsen i åpningstalen.

Annonse
ordfører og messegeneral

Ordfører og messegeneral under maskinportalen. Ordfører I Karmøy, Jarle Nilsen og Paul Olaf Baraas, regionsjef i MEF region Vest, foran de to 55-tonnerne til Vassbakk & Stol som danner inngangsportal. (Foto: Njål Hagen)

Han synes også det er fint med en anleggsmesse i et område som skal bruke mye penger på infrastruktur i årene fremover. Det skal blant annet gjennomføres VA-prosjekter for 1,6 milliarder kroner og det er store veiprosjekter som skal igangsettes.

– Gode venner, det er med stor glede å ønske velkommen til Karmøy og Haugalandet, og med det erklærer jeg messa for åpnet, avsluttet ordføreren.

Anlegg 2023 er åpen lørdag fra kl. 10 til 16, og søndag fra kl. 10 til 15.