Grensetrøbbel i skogen – MEF skog advarer

Kronikk – Av Bjørn Lauritzen, fagsjef Maskinentreprenørenes forbund avd. Skog

«Det viktigste er ikke å vinne, men å slå svenskene».

Et kjent og faktisk kjært sitat fra idrettsverdenen. Den lett nedlatende klisjeen er først og fremst et uttrykk for at vi er glade i svenskene og at vi bryr oss om dem.

Annonse

Og det er gjensidig. Vi er et broderfolk med en lang felles grense og stor kontaktflate med familiebånd på tvers av grensene.

Felles arbeidsmarked

Grenseområdene representerer også et felles arbeidsmarked som man kan føre tilbake til vikingtiden og sikkert lenger enn det også. Men nå er grensene stengt noe som de ikke en gang var under krigen.

Dette er ikke bare nitrist, men også direkte ødeleggende for forholdet mellom svensker og nordmenn. Det å krysse riksgrensa er for mange som å krysse en hvilken som helst fylkesgrense i Norge. Svensker som har hatt sitt virke på norsk side i mange år, teller nå på knappene om det er verdt risikoen med å fortsette å arbeid i Norge.

Hvis du ikke kan møte på jobb pga. en stengt grense mister du både lønn og rett til sosiale ytelser på begge sider av grensa. Nylig ble det kjent at svensker som har arbeidet i Norge ikke får tilgang til alminnelige helsetjenester i Sverige.

Svært urimelig

Dette begynner å bli ugreit. Og det føles svært urimelig, siden det store flertallet av de bedriftene som har svenske arbeidstakere følger alle smitteprotokoller til punkt og prikke.

Det være seg testing hver syvende dag, innreiseregistrering, bekreftelse egnet oppholdssted mv.

Det er derfor tvingende nødvendig at norske og svenske myndigheter nå straks setter seg sammen for å finne løsninger som fjerner usikkerheten til alle svenske arbeidstakere i Norge, og som sørger for at både samfunnskritiske og vanlige bedrifter fortsatt kan bidra til verdiskapning og vekst langs grensa.

Påfører ubotelig skade

Det finnes neppe to land i verden som er så kulturelt og historisk sammensveiset som Norge og Sverige.

Nå er vi i ferd med å påføre dette unike forholdet ubotelig skade.

MEF skog oppfordrer herved arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen til å kontakte sin svenske kollega Eva Nordmark for å snarlig åpne grensene for svenske arbeidstakere langs grensa.