Om Anleggsmaskinen

Anleggsmaskinen er det eldste fagtidsskriftet i maskinentreprenørbransjen. Utgis av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Kontakt oss

Telefon: 22 40 29 00
E-post:anleggsmaskinen@mef.no

Postadresse: PB. 505, Sentrum 0105 Oslo
Besøksadresse: Fred Olsens gate 3, 0152 Oslo

Redaksjonen:

Ansvarlig redaktør
Jørn Søderholm
Telefon: 22 40 29 19
Mobil: 416 55 220
jos@mef.no

Journalist
Runar F. Daler
Telefon: 22 40 29 22
Mobil: 482 46 412
rd@mef.no

Annonser:

Camilla Sparby
Telefon: 47 70 73 38
Epost: camilla@a2media.no

Bjørnulf Lie
Telefon: 97 16 65 07
Epost: bjornulf@a2media.no

Bjørn Kjetil Sagerud
Telefon: 995 70 107
Epost: bjorn.kjetil@a2media.no

Send oss en melding