Taggede innlegg veidirektør

Nytteverdien overstiger kostnadene med enorm margin!

Bruken av det norske veinettet gir en verdi på 1 100 milliarder kroner årlig. Veidirektør Ingrid Dahl vil styrke veisatsingen, og fastslår at nytteverdien overstiger kostnadene med enorm margin.

Disse veiprosjektene vil veivesenet prioritere

Statens vegvesen har prioritert 20 vei- og tunnelprosjekter for de neste seks årene. Forslaget om rekkefølge ble tirsdag 10. mai oversendt til Samferdselsdepartementet.

Hun blir ny veidirektør

Ingrid Dahl Hovland ble i statsråd fredag 11. oktober tilsatt som ny direktør i Statens vegvesen i et åremål for seks år.

For mye «ulumskheter»* i bransjen

– Jeg har ikke mistro til entreprenører generelt, men til noen av dem. Det går jo ikke an ikke å ha det når man ser realiteten i øynene. Det sa veidirektør Terje Moe Gustavsen på Arctic Entrepreneur. Nå vil han straffe hovedentreprenørene.