Taggede innlegg vei

Forsker på hvordan is påvirker bruer

Statens vegvesen har inngått et forskningssamarbeid med NTNU, for å få mer kunnskap om hvordan is påvirker bruer. Det kan gi lavere kostnader og lavere klimautslipp fra brukonstruksjoner.

Vil ha ekstern gjennomgang av E18-raset i Larvik

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland vil ha en ekstern, uavhengig gjennomgang av raset ved E18. Har oppnevnt ekspertutvalg. Sjekk hvem som sitter i utvalget, og hvilken leveringsfrist ekspertene har fått. 

Stor avstand til NTP-målene

Økt bekymring for om regjeringen klarer å oppfylle ambisjonene i Nasjonal transportplan, mener MEF.

Anleggsbransjen inviteres til dialog om Rogfast

Rogfast er Norges største samferdselsprosjekt. Statens vegvesen vil nå gjøre en ny vurdering av kontraktstrategien for gjennomføringen av prosjektet, og bransjen inviteres til dialog.

Foreslår nye graveregler

Nasjonale krav til gravedybder og fjerning av forringelsesgebyret er blant endringene regjeringen ønsker i ledningsforskriften.

Dårligere veier i halve landet

Veinettet er for dårlig i hele landet, og ni fylker har fått mer ujevn og til dels betydelig dårligere vei.

Kjetting-nyheter før vinteren

Lilleseth Kjetting har foran kommende sesong et utvidet program med nye kjettinger til buss, last og anlegg.