Taggede innlegg varme

Vil erstatte diesel med pellets i byggvarme

Fra 1. januar blir det forbudt å bruke fossil olje til oppvarming og tørking på byggeplasser. Nå har disse stor pågang av folk som vil ha bio-alternativer.

Tiner vintervei med bergvarme

Vinterveier kan holdes isfri uten salt. I stedet brukes bergvarme som «lades» opp av sol og varme om sommeren til å holde is og snø vekk om vinteren. Det testes nå i Sverige.

HR Maskin tar over KWB biofyring

Fra før har de industriverktøy og Grammer førerstoler. Nå går HR Maskin inn på et nytt område. Tar over agentur og service på KWB biovarmeanlegg.