Taggede innlegg Vannsenteret

Vannsenteret tar ytterligere form

Ved Nasjonalt senter for vanninfrastruktur, eller bare Vannsenteret, ved NMBU på Ås, begynner byggeprosessen å nærme seg slutten. Nå er MEF-medlem Reiersen Entreprenør i gang med siste finpuss før vinteren.

Etterlengtet vannsenter nærmer seg åpning

I en årrekke har det vært snakket om å etablere et eget kompetansesenter for VA-bransjen. Nå nærmer det seg endelig åpning av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur på Ås.

Første kurs på Vannsenteret

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur er under bygging på Ås, tett på fagmiljøene ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet). Ennå gjenstår en god del byggearbeider før senteret kan tas i bruk for fullt.