Taggede innlegg vannforsyning

Vil «Hans» tvinge fram en sektorlov for vann og avløp?

VA-bransjen har i mange år jobbet for en egen sektorlov, hvor ansvaret ligger hos ett departement. I en paneldebatt under Arendalsuka, lovte Arbeiderpartiets representant å gå rett til statsministeren for å få fortgang i prosessen.

Advarer mot elektroniske angrep på vannforsyningen

Vannforsyningen i norske kommuner ligger trolig for åpent tilgjengelig for cyberangrep og elektronisk sabotasje. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) advarer mot systemer som er for lett tilgjengelig – og folk som kan for lite. Norsk Vann bekrefter at det er en stor og aktuell trussel.