Taggede innlegg vann

Første kurs på Vannsenteret

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur er under bygging på Ås, tett på fagmiljøene ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet). Ennå gjenstår en god del byggearbeider før senteret kan tas i bruk for fullt.